Meniu Închide

Informații de interes public


Alegeri pentru mandatul 2024-2029

Candidaturi pentru funcția de rector al Universității „George Bacovia” din Bacău, mandatul 2024-2029

Candidaturi pentru postul de Director al Departamentului didactic și de cercetare

 • Lect.univ.dr. Bordeianu Gabriela-Daniela – click aici ®

Alegeri pentru mandatul 2024-2029

Persoanele cu drept de vot din instituția de învățământ superior, care sunt chemate să participe la referendumul pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului Universității „George Bacovia” din Bacău – Mandatul 2024-2029 – click aici. ®

Rezultat referendum pentru stabilirea modalității de desemnare a rectorului – click aici.

Mai multe detalii găsiți pe pagina dedicată alegerilor – click aici.


Raportul de autoevaluare instituțională în vederea evaluării externe a calității – click aici.

Raportul de de evaluare internă în vederea evaluării periodice a domeniului de studii universitare de masterat Management – click aici.

Raportul de evaluare internă în vederea evaluării periodice a programului de studii universitare de licență DREPT – click aici.

Raportul de evaluare internă în vederea acreditării specializării Administrație publică – click aici.


Consultare publică

Având în vedere prevederile Legii Învățământului Superior și în spiritul transparenței decizionale și asumării responsabilității publice, Universitatea George Bacovia lansează spre consultare și dezbatere publică:

Proiect CARTA UNIVERSITARĂ 2024 – click aici.
Invităm membrii comunității universitare să împărtășească propuneri, sugestii și opinii privind Carta Universității George Bacovia din Bacău, și subliniem importanța contribuției fiecărui participant în procesul de elaborare și perfecționare a acestui document fundamental.

Pentru a vă exprima punctele de vedere, vă rugăm să transmiteți propunerile dumneavoastră la adresa de e-mail: rectorat@ugb.ro utilizând formularul din Anexa 1 – click aici.

Calendar consultare publică:

 • Publicare proiect: 24.04.2024
 • Termen limită transmitere observații: 07.05.2024
 • Dezbaterea publică: 09.05.2024 între orele 12.00-14.00 la sediul UGB, Sala Senatului

Raportul decanului Facultății de Științe economice, juridice și administrative – 2023 – click aici.

Raportul decanului Facultății de Științe economice, juridice și administrative – 2022 – click aici.


Raportul rectorului privind starea universității în anul 2023 – click aici.

Raportul rectorului privind starea universității în anul 2022 – click aici.

Raportul rectorului privind starea universității în anul 2021 – click aici.

Raportul rectorului privind starea universității în anul 2020 – click aici.

Raportul de autoevaluare 2021 – Specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor – click aici. ®

Raportul de autoevaluare 2021 – Specializarea Management – click aici. ®


Hotărârile Senatului Universității „George Bacovia” din Bacău – click aici.


Concursuri

CONCURS PENTRU OCUPAREA O POSTULUI DE DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV

Universitatea George Bacovia din Bacău organizează concurs pentru ocuparea postului de director general administrativ, în perioada 21-25 noiembrie 2022, la sediul instituției din Str. Pictor Theodor Aman, nr.96, municipiul Bacău, județul Bacău.

Pentru detalii – click aici.

Calendarul desfășurării concursului pentru ocuparea postului de Director general administrativ – click aici.

Rezultatele etapei de selecție a dosarelor de concurs – click aici.

Rezultatele probei scrise din ziua de 21.11.2022 – click aici.

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de director general administrativ – click aici.


Regulament privind alegerile pentru reprezentații studenților Universității ”George Bacovia” din Bacău în structurile de conducere – click aici.

Metodologia privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere din Universitatea George Bacovia din Bacau pentru mandatul 2020-2024click aici.


Evaluarea personalului didactic si a satisfacției studenților

 • 2023-2024
  • Raport privind evaluarea personalului didactic și a satisfacției studenților pe semestrul I – click aici.
 • 2022-2023
  • Raport privind evaluarea personalului didactic și a satisfacției studenților pe semestrul I – click aici.
  • Raport privind evaluarea personalului didactic și a satisfacției studenților pe semestrul II – click aici.
 • 2021-2022
  • Raport privind evaluarea personalului didactic și a satisfacției studenților pe semestrul I – click aici.
  • Raport privind evaluarea personalului didactic și a satisfacției studenților pe semestrul II – click aici.
 • 2020-2021
  • Raport privind evaluarea personalului didactic și a satisfacției studenților pe semestrul I – click aici.
  • Raport privind evaluarea personalului didactic și a satisfacției studenților pe semestrul II – click aici.
 • 2019-2020
  • Raport privind evaluarea personalului didactic și a satisfacției studenților pe semestrul I – click aici.
  • Raport privind evaluarea personalului didactic și a satisfacției studenților pe semestrul II – click aici.
 • 2018-2019
  • Raport privind evaluarea personalului didactic și a satisfacției studenților pe semestrul I – click aici.
  • Raport privind evaluarea personalului didactic și a satisfacției studenților pe semestrul II – click aici.