Meniu Închide

Informații de interes public


Raportul de autoevalaure instituțională în vederea evaluării externe a calității – click aici.

Raportul de de evaluare internă în vederea evaluării periodice a domeniului de studii universitare de masterat Management – click aici.

Raportul de evaluare internă în vederea evaluării periodice a programului de studii universitare de licență DREPT – click aici.

Raportul de evaluare internă în vederea acreditării specializării Administrație publică – click aici.


Raportul rectorului privind starea universității în anul 2022 – click aici.

Raportul rectorului privind starea universității în anul 2021 – click aici.

Raportul rectorului privind starea universității în anul 2020 – click aici.

Raportul de autoevaluare 2021 – Specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor – click aici. ®

Raportul de autoevaluare 2021 – Specializarea Management – click aici. ®


Concursuri

CONCURS PENTRU OCUPAREA O POSTULUI DE DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV

Universitatea George Bacovia din Bacău organizează concurs pentru ocuparea postului de director general administrativ, în perioada 21-25 noiembrie 2022, la sediul instituției din Str. Pictor Theodor Aman, nr.96, municipiul Bacău, județul Bacău.

Pentru detalii – click aici.

Calendarul desfășurării concursului pentru ocuparea postului de Director general administrativ – click aici.

Rezultatele etapei de selecție a dosarelor de concurs – click aici.

Rezultatele probei scrise din ziua de 21.11.2022 – click aici.

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de director general administrativ – click aici.


Metodologia privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere din Universitatea George Bacovia din Bacau pentru mandatul 2020-2024click aici.


Evaluarea personalului didactic si a satisfacției studenților

 • 2022-2023
  • Raport privind evaluarea personalului didactic și a satisfacției studenților pe semestrul I – click aici.
  • Raport privind evaluarea personalului didactic și a satisfacției studenților pe semestrul II – click aici.
 • 2021-2022
  • Raport privind evaluarea personalului didactic și a satisfacției studenților pe semestrul I – click aici.
  • Raport privind evaluarea personalului didactic și a satisfacției studenților pe semestrul II – click aici.
 • 2020-2021
  • Raport privind evaluarea personalului didactic și a satisfacției studenților pe semestrul I – click aici.
  • Raport privind evaluarea personalului didactic și a satisfacției studenților pe semestrul II – click aici.
 • 2019-2020
  • Raport privind evaluarea personalului didactic și a satisfacției studenților pe semestrul I – click aici.
  • Raport privind evaluarea personalului didactic și a satisfacției studenților pe semestrul II – click aici.
 • 2018-2019
  • Raport privind evaluarea personalului didactic și a satisfacției studenților pe semestrul I – click aici.
  • Raport privind evaluarea personalului didactic și a satisfacției studenților pe semestrul II – click aici.