Meniu Închide

Diseminarea cercetării

Planificarea cercetării științifice

 • Plan de cercetare științifică pe anul 2024 în cadrul Universitatii „George Bacovia” din Bacău – Colectivul de Științe Economice și Administrative – click aici.
 • Plan de cercetare stiintifica pe anul 2024 în cadrul Universitatii „George Bacovia” din Bacau – Colectivul de Drept – click aici.
 • Plan de cercetare științifică pe anul 2023 în cadrul Universitatii „George Bacovia” din Bacău – Colectivul de Științe Economice și Administrative – click aici.
 • Plan de cercetare stiintifica pe anul 2023 în cadrul Universitatii „George Bacovia” din Bacau – Colectivul de Drept – click aici.
 • Plan de cercetare științifică pe anul 2022 în cadrul Universitatii „George Bacovia” din Bacău – Colectivul de Științe Economice și Administrative – click aici.
 • Plan de cercetare stiintifica pe anul 2022 în cadrul Universitatii „George Bacovia” din Bacau – Colectivul de Drept – click aici.
 • Plan de cercetare științifică pe anul 2021 în cadrul Universitatii „George Bacovia” din Bacău – Colectivul de Științe Economice – click aici.
 • Plan de cercetare stiintifica pe anul 2021 în cadrul Universitatii „George Bacovia” din Bacau – Colectivul de Drept – click aici.
 • Plan de cercetare științifică pe anul 2020 în cadrul Universitatii „George Bacovia” din Bacău – Colectivul de Științe Economice – click aici.
 • Plan de cercetare stiintifica pe anul 2020 în cadrul Universitatii „George Bacovia” din Bacau – Colectivul de Drept – click aici.
 • Plan de cercetare stiintifica pe anul 2019 în cadrul Universitatii „George Bacovia” din Bacau – Colectivul de Științe Economice – click aici.
 • Plan de cercetare stiintifica pe anul 2019 în cadrul Universitatii „George Bacovia” din Bacau – Colectivul de Drept – click aici.
 • Plan de cercetare stiintifica pe anul 2018 în cadrul Universitatii „George Bacovia” din Bacau – Colectivul de Științe Economice – click aici.
 • Plan de cercetare stiintifica pe anul 2018 în cadrul Universitatii „George Bacovia” din Bacau – Colectivul de Drept – click aici.

Rapoarte de cercetare științifică

 • Raport privind activitatea de cercetare științifică pe anul 2023 în cadrul Universității „George Bacovia” din Bacău – click aici.
 • Raport privind activitatea de cercetare științifică pe anul 2022 în cadrul Universității „George Bacovia” din Bacău – click aici.
 • Raport privind activitatea de cercetare științifică pe anul 2021 în cadrul Universității „George Bacovia” din Bacău – click aici.
 • Raport privind activitatea de cercetare stiintifica pe anul 2020 în cadrul Universitatii „George Bacovia” din Bacau – click aici.
 • Raport privind activitatea de cercetare stiintifica pe anul 2019 în cadrul Universitatii „George Bacovia” din Bacau – click aici.
 • Raport privind activitatea de cercetare stiintifica pe anul 2018 în cadrul Universitatii „George Bacovia” din Bacau – click aici.
 • Raport privind activitatea de cercetare stiintifica pe anul 2017 în cadrul Universitatii „George Bacovia” din Bacau – click aici.

Valorificarea rezultatelor cercetării în cadrul Universității George Bacovia din Bacău

 • Valorificarea rezultatelor cercetării în cadrul Universității George Bacovia din Bacău – 2022
  • Colectivul Științe economice și administrative – click aici
  • Colectivul Științe juridice – click aici
 • Valorificarea rezultatelor cercetării în cadrul Universității George Bacovia din Bacău – 2021
  • Colectivul Științe economice și administrative – click aici
  • Colectivul Științe juridice – click aici
 • Valorificarea rezultatelor cercetării în cadrul Universității George Bacovia din Bacău – 2020
  • Colectivul Științe economice și administrative – click aici
  • Colectivul Științe juridice – click aici
 • Valorificarea rezultatelor cercetării în cadrul Universității George Bacovia din Bacău – 2019
  • Colectivul Științe economice și administrative – click aici
  • Colectivul Științe juridice – click aici
 • Valorificarea rezultatelor cercetării în cadrul Universității George Bacovia din Bacău – 2018
  • Colectivul Științe economice și administrative – click aici
  • Colectivul Științe juridice – click aici

Rezultatele cercetării științifice

 • Rezultatele cercetării științifice – 2016-2020 de către cadrele didactice care desfășoară activități la programul de studii universitare de licenta Economia comerțului, turismului și serviciilor – click aici.
 • Rezultatele cercetării științifice – 2016-2020 de către cadrele didactice care desfășoară activități la programul de studii universitare de licenta Management – click aici.
 • Articole publicate in reviste de specialitate indexate BDI 2015-2018 – click aici.
 • Citari in reviste de specialitate cotate ISI 2015-2018 – click aici.
 • Lucrari stiintifice prezentate la conferinte internationale 2015-2018 – click aici.
 • Lucrari stiintifice prezentate la conferinte nationale 2015-2018 – click aici.
 • Lucrari stiintifice publicate in reviste cotate ISI 2015-2018 – click aici.
 • Lucrari stiintifice publicate in reviste ISI Proceedings 2015-2018 – click aici.
 • Lucrari stiintifice publicate in volumele unor conferinte nationale si internationale 2015-2018 – click aici.
 • Membri in colectivele de redactie ale unor reviste 2015-2018 – click aici.
 • Monografii, tratate, carti publicate de cadrele didactice din UGB 2015-2018 – click aici.