Meniu Închide

Programul Erasmus

UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA

PIC: 949519130

OID: E10098434

ID Erasmus: RO BACAU02

Erasmus+ este programul Uniunii Europene în domeniile educație, formare profesională, tineret și sport pentru perioada 2021-2027; acesta oferă oportunități de mobilitate și cooperare pentru toți actorii implicați activ în domeniile menționate, fie ca persoane sau ca instituții/organizații.

Programul este un instrument-cheie care sprijină îndeplinirea obiectiveleor stabilite la nivel european prin Spațiul european al educației, Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027), Strategia UE pentru tineret, Agenda pentru competențe în Europa și Planul de lucru al Uniunii Europene pentru sport.

Obiectivul general al programului Erasmus+ este de a sprijini dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniile educație, formare profesională, tineret și sport.


Tipuri de proiecte: Erasmus+ finanțează proiecte de mobilitate a persoanelor în scopul învățării și proiecte de cooperare între organizații și instituții. De asemenea, programul oferă sprijin pentru cooperare în domeniul politicilor la nivelul UE.

Prioritățile generale pentru perioada 2021-2027 sunt includerea și diversitatea, transformarea digitală, mediul și combaterea schimbărilor climatice și, în cazul sectorului de tineret, participarea la viața democratică.

Erasmus Charter for higher education 2021-2027 awarded to George Bacovia University by European Commission – click here.

Strategia de internaționalizare a Universității George Bacovia din Bacău. Aplicarea programelor Erasmus+ click aici.

Universități partenere – click aici.

Erasmus+ Programme Guide 2023 – click aici.

Documente utile pentru cadre didactice în mobilități de predare:

  • STA CERTIFICATE OF ATTENDANCEclick aici.
  • STAFF MOBILITY FOR TEACHINGMOBILITY AGREEMENTclick aici.

Useful documents for incoming students – click here.

Useful documents for outgoing students