Meniu Închide

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

În cadrul acestei facultăți sunt derulate programe de studii universitare de licență și de masterat.

Studiile de licenţă se derulează pe parcursul a şase / opt semestre (Sistemul Bologna), obţinerea Diplomei de licenţă este condiţionată de acumularea de 180 / 240 de credite (ECTS). Diploma de licență este însoțită de un supliment de diplomă care permite absolvenților integrarea pe piața muncii sau continuarea studiilor (postuniversitare, doctorale etc.) într-o altă universitate din spațiul european.

Succesul oricărei organizaţii, îndeosebi condiţiile unei economii libere, concurenţiale, depinde în foarte mare măsură de calitatea resurselor sale umane. De aceea ne străduim să formăm, prin specializările facultăţii noastre, viitori specialişti care să corespundă cerinţelor şi exigenţelor economiei de piaţă, profesionişti cu un profil larg, capabili să rezolve problemele socio-economice din ce în ce mai complexe.
Întreaga activitate din facultate este centrată pe nevoile multiple de formare ale studentului care este consiliat pe parcursul anilor de studiu.Standardele de calitate implementate de facultate fac din aceasta o entitate distinctă a universităţii, seriozitatea şi profunzimea abordărilor în relaţiile studenţi-profesori constituind o garanţie a reuşitei în carieră pentru absolvenţi.
Studenţii facultăţii noastre sunt pregătiţi de un valoros corp didactic, care îşi desfăşoară activitatea realizând cursuri interactive, lucrări practice, seminarii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, conducerea de lucrări de licenţă şi disertaţie, îndrumarea practicii de specialitate etc. Componenţa corpului didactic evidenţiată îmbinarea experienţei profesorilor, cu mulţi ani de experienţă în învăţământ şi alte domenii ale economiei, cu ambiţia, entuziasmul şi spiritul novator al cadrelor tinere.
Specializări acreditate
– Economia comerţului, turismului şi serviciilor – domeniul de licență Administrarea afacerilor, forma de învățământ cu frecvență 75 de locuri;
Plan de învățământ al programului de studii universitare de licență, specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor, seria 2019-2022
Plan de învățământ al programului de studii universitare de licență, specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor, seria 2018-2021

– Management – domeniul de licență Management, forma de învățământ cu frecvență 75 de locuri;
Plan de învățământ al programului de studii universitare de licență, specializarea Management, seria 2019-2022
Plan de învățământ al programului de studii universitare de licență, specializarea Management, seria 2018-2021

– Drept – domeniul de licență Drept, forma de învățământ cu frecvență 90 de locuri;
Plan de învățământ al programului de studii universitare de licență, specializarea Drept, seria 2019-2023
Plan de învățământ al programului de studii universitare de licență, specializarea Drept, seria 2018-2022

Specializări autorizate

Administratie publica – domeniul de licență Stiinte administrative, forma de învățământ cu frecvență 75 de locuri;
Plan de învățământ al programului de studii universitare de licență, specializarea Administrație publică, seria 2019-2022
Plan de învățământ al programului de studii universitare de licență, specializarea Administrație publică, seria 2018-2021

Studii universitare de masterat – Studiile de master se derulează pe parcursul a patru semestre și se adresează celor care vor să aprofundeze și să se specializeze în domenii ce țin de economie/afaceri (și vor să acceadă la posturi în companii din toate categoriile), cât și celor care au absolvit specializări din alte domenii (tehnice, științele naturii, medicină etc.) și vor să descifreze mecanismele funcționării companiilor și piețelor.

Specializări:

– Științe penale și criminalistică Plan de învățământ al programului de studii universitare de master, specializarea Științe penale și criminalistică, seria 2019-2020

– Carieră judiciară Plan de învățământ al programului de studii universitare de master, specializarea Carieră judiciară, seria 2019-2020

– Managementul instituţiilor din administraţia publică Plan de învățământ al programului de studii universitare de master, specializarea Managementul instituțiilor din administrația publică, seria 2019-2021

Plan de învățământ al programului de studii universitare de master, specializarea Managementul instituțiilor din administrația publică, seria 2018-2020

– Managementul afacerilor Plan de învățământ al programului de studii universitare de master, specializarea Managementul afacerilor, seria 2019-2021
Plan de învățământ al programului de studii universitare de master, specializarea Managementul afacerilor, seria 2018-2020

Program postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua:

Colectivul de cadre didactice:

Cadre didactice titulare

Cadre didactice asociate