Meniu Închide

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

Decan: Lect. univ. Dr. Violeta Urban

În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative sunt derulate programe de studii universitare de licenţă şi de master.

Studiile de licenţă se derulează pe parcursul a şase / opt semestre (Sistemul Bologna), obţinerea Diplomei de licenţă este condiţionată de acumularea de 180 / 240 de credite (ECTS). Diploma de licenţă este însoţită de un supliment de diplomă care permite absolvenţilor integrarea pe piaţa muncii sau continuarea studiilor (postuniversitare, doctorale etc.) în orice universitate din spaţiul european.

Succesul oricărei organizaţii, îndeosebi condiţiile unei economii libere, concurenţiale, depinde în foarte mare măsură de calitatea resurselor sale umane. De aceea ne străduim să formăm, prin specializările facultăţii noastre, viitori specialişti care să corespundă cerinţelor şi exigenţelor economiei de piaţă, profesionişti cu un profil larg, capabili să rezolve problemele socio-economice din ce în ce mai complexe.

Întreaga activitate din facultate este centrată pe nevoile multiple de formare ale studentului care este consiliat pe parcursul anilor de studiu.

Standardele de calitate implementate de conducerea facultății fac din aceasta o entitate distinctă a universităţii, seriozitatea şi profunzimea abordărilor în relaţiile studenţi – profesori constituind o garanţie a reuşitei în carieră pentru absolvenţi.

Studenţii facultăţii noastre sunt pregătiţi de un valoros corp didactic, care îşi desfăşoară activitatea realizând cursuri interactive, lucrări practice, seminarii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, conducerea de lucrări de licenţă şi disertaţie, îndrumarea practicii de specialitate etc. Componenţa corpului didactic evidenţiată îmbinarea experienţei profesorilor, cu mulţi ani de experienţă în învăţământ şi alte domenii ale economiei, cu ambiţia, entuziasmul şi spiritul novator al cadrelor tinere.

Studii universitare de licență

  • Specializări acreditate:
    • Economia comerţului, turismului şi serviciilor – domeniul de licenţă Administrarea afacerilor, forma de învăţământ cu frecvenţă, 60 de locuri;
    • Management – domeniul de licenţă Management, forma de învăţământ cu frecvenţă, 60 de locuri;
    • Drept – domeniul de licenţă Drept, forma de învăţământ cu frecvenţă, 90 de locuri;
  • Specializări autorizate:
    • Administraţie publică – domeniul de licenţă Ştiinţe Administrative, forma de învăţământ cu frecvenţă, 90 de locuri;

Studii universitare de master și postuniversitare

Studiile de master se derulează pe parcursul a două sau patru semestre şi se adresează celor care vor să aprofundeze şi să se specializeze în domenii ce ţin de economie/afaceri (şi vor să acceadă la posturi în companii din toate categoriile sau instituţii publice), cât şi celor care au absolvit specializări din alte domenii (tehnice, ştiinţele naturii, medicină etc.) şi vor să descifreze mecanismele funcţionării companiilor, pieţelor şi instituţiilor publice centrale sau locale.

Avizierul Decanatului facultății

Pentru a consulta anunțurile decanatului accesați avizierul electronic dedicat acestuia – click aici.

Cadre didactice titulare

Cadre didactice asociate