Meniu Închide

Proiecte și granturi

UN PAS SPRE VIITOR PRIN ACȚIUNE ȘI INOVARE

https://innotech.ugb.ro/

Universitatea „George Bacovia” din Bacău, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Centrul pentru Afaceri Solidare SRL și CIT – IRECSON Centrul de Informare Tehnologică SRL a demarat proiectul „Un pas spre viitor prin acțiune și inovare” cod SMIS 2014+:142182.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea antreprenorialului în Regiunea de Nord-Est prin stimularea inițiativei antreprenoriale în rândul a 350 studenți ((ISCED 5-7) înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii de licență, studenți doctoranzi, cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5) înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior), prin sprijinirea lor pentru înființarea de afaceri inclusiv prin oferirea unui suport financiar sub forma de grant (schema de minimis), pentru 18 afaceri. Prin proiect se dezvoltă oportunități de înființare de noi afaceri inovative (inclusiv proiecte de tip start-up și spin-off inovativ) ce vor genera pe termen scurt și lung noi locuri de muncă, fapt ce va contribui la creșterea competitivității regiunii și la dezvoltarea inteligentă a unui mediu economic durabil, datorită asistenței și activităților de sprijin derulate în cadrul proiectului, prin intermediul parteneriatului.

Scopul final al proiectului este ca prin educație non-formală antreprenorială în rândul studenților din grupul țintă, bazată pe inovare și transfer tehnologic, să crească abilitatea acestora de a materializa ideile de afaceri la nivelul regiunii Nord-Est, acest fapt realizându-se prin promovarea culturii antreprenoriale bazată pe inovare (formare de competențe antreprenoriale), susținerea și sprijinirea noilor afaceri înființate, ceea ce va contribui la facilitarea inserției lor pe piața muncii și în final la atingerea obiectivului specific 6.13-Axa prioritara 6.


PROF 2.0

https://stiintescu.ugb.ro/

Deși a trecut un an și jumătate de pandemie, școala românească încă suferă din punctul de vedere al învățării online. Probleme sunt pe toate direcțiile:

  • infrastructură,
  • pregătirea cadrelor didactice,
  • lipsurile materiale ale elevilor.

Proiectul Prof 2.0 își propune realizarea unor sesiuni de pregătire/instruire privind metodele și instrumentele de predare online dedicate cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din județul Bacău și elaborarea unui ghid privind utilizarea instrumentelor de predare online ce va fi distribuit gratuit (în format electronic) cadrelor didactice din învățământul preuniversitar interesate.

Se vor organiza două sesiuni de formare pentru un număr total de 30 de cadre didactice.

De asemenea, vom organiza un concurs de proiecte de lecții on-line adresat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din județul Bacău, în cadrul căruia vom acorda trei premii a câte 500 lei fiecare.

Universitatea George Bacovia din Bacău va pune la dispoziție spațiul necesar desfășurării activităților proiectului (sală de conferințe, laborator dotat cu echipamente IT), resurse educaționale specifice procesului de formare (acces la internet, resurse bibliografice etc).

Proiect finanțat de Fundația Comunitară Bacău prin Fondul Științescu, program dezvoltat în parteneriat cu Romanian American Foundation și Federația Fundațiile Comunitare din România