Meniu Închide
  • Bun venit la UGB
    Universitatea George Bacovia din Bacau
certificare araccis
Universitatea „George Bacovia” din Bacău este instituție de învățământ superior acredită și certificată de către Agenția Română de asigurare a calității în învățământul superior cu calificativul ÎNCREDERE.