Meniu Închide

Istoricul universității

Trecutul există în viața feicăruia, în cea a unei familii, a unei națiuni, ca și în cea a omenirii.

Istoria ne poate oferi imaginea trecutului, a evoluției noastre, a înfrângerilor și biruințelor, dar ne interesează cu prioritate nu atât ca inventar al “bătăliilor, cât, mai ales, pentru că ne conduce spre cunoaștere victoriilor spiritului și ale efectelor lor.

Trebuie să fim de acord cu vorbele lui Cicero – Istoria este învățătorul vieții și, deci, cu ideea că studiul trecutului ar trebui să servească drept lecție pentru viitor.

Istoria Universității George Bacovia din Bacău este o poveste frumoasă…

2021

 • 22.12.2021 – Lansarea proiectului „Un pas spre viitor prin acțiune și inovare” POCU/829/6/13/142182, Universitatea „George Bacovia” din Bacău, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Centrul pentru Afaceri Solidare SRL și CIT – IRECSON Centru de Informare Tehnologică SRL
 • 9 decembrie 2021 – Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești  – EDIȚIA 2021
 • 23 aprilie 2021 – Eveniment aniversar online, care a marcat împlinirea a 29 de ani de la înființarea Universității George Bacovia din Bacău
 • 18-19 martie 2021 – Conferința științifico-practică internațională „Dezvoltare economică și cercetare”, organizată de Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, în parteneriat cu Universitatea „George Bacovia” din Bacău

2020

 • 10 decembrie 2020 – Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești
 • 27 noiembrie 2020 – Conferința națională Repere privind victimologia, victimizarea și victimele în România, organizată de Universitatea „George Bacovia” din Bacău în parteneriat cu Universitatea „Spiru Haret” București
 • 16 martie 2020 – alegerea în funcția de Rector al Universității “George Bacovia” din Bacău a domnului Conf. univ. Dr. Andrei Octavian PARASCHIVESCU

2019

 • martie 2019 – Acreditare instituţională – Grad de încredere;
 • aprilie 2019 – semnarea contractului de finanțare nerambursabilă cu nr. 4153/22.04.2019 cu titlul SOLIDAT NET – o rețea de întreprinzători responsabili social, Universitatea “George Bacovia” din Bacău având calitatea de lider de parteneriat cu Centrul de afaceri solidare SRL, CIT – Irecson Centrul de Informare Tehnologică SRL;
 • 17 octombrie – Universitatea “George Bacovia” din Bacău, în calitate de partener a Centrului de Cultură „George Apostu” din Bacău, organizator al Simpozionului Naţional de Estetică, Ediţia a XXIV-a, găzduieşte Conferinţa Naţională de Estetică – “Arta şi Estetica Românească la centenar”;
 • 09 mai – Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești;
 • 14-15 noiembrie – se derulează lucrările Conferinței Internaționale Economy Transdisciplinarity Cognition, Universitatea “George Bacovia” din Bacău – The Impact of Globalization on National Economies – 7th Edition, în colaborare cu Universitatea Comercial – Cooperatistă din Moldova. Inedită a fost aici și manifestarea  Rolul profesionistului și omului de știință în lumea contemporană, o sesiune de dezbateri a absolvenților Școlii doctorale a  Academiei de Studii Economice București, îndrumați de Profesor universitar Dr., Doctor Honoris Causa Dumitru Marius PARASCHIVESCU. Conferința a fost organizată în cadrul Manifestărilor științifice anuale ale Universității “George Bacovia” din Bacău, desfășurate în perioada 12-15 noiembrie 2019;
 • 13 noiembrie – acordarea Titlului de Doctor Honoris Causa, al Universității “George Bacovia” din Bacău, Prof. univ. Dr. Oprea CĂLIN, Academia de Studii Economice din Bucureşti; acordarea Titlului de Doctor Honoris Causa, al Universităţii “George Bacovia” din Bacău , Prof. univ. Dr. Aurel Mihail ŢÎŢU, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu;
 • 14 – 15 noiembrie 2019, Universitatea “George Bacovia” din Bacău a găzduit cea de a cincea ediție a Conferinței naționale cu participare internațională “Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe, Perspective – DECRET”. Integrată în cadrul manifestărilor Științifice ale Universității “George Bacovia”, Conferința DECRET a cuprins, pe lângă sesiunile desfășurate în plen, o serie de activități pre-conferință: concurs cu tematică adresat studenților, dezbateri tip-masă rotundă etc.

2018

 • 23 februarie – prelegerea “Evoluții ale educației în societatea bazată pe cunoaștere”, susținută de Prof. univ. Dr. Sorin Cristea;
 • martie – semnarea contractului de finanțare nerambursabilă cu nr. 120251 cu titlul Botoșaniul spune NU corupției, în cadrul POCA, axa prioritară 2, în cadrul cererii de proiecte nr. POCA/125/2/2, Universitatea “George Bacovia” din Bacău având calitatea de partener al Municipiului Botoșani;
 • 21 aprilie – Conferința “Tinerii în viziunea companiilor”;
 • 09 mai – Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești – Science for Students;
 • 10-11 mai – Conferința internațională a “George Bacovia” din Bacău – ETC 6 International Conference – A Century of the Romanian Capital in Europe and its Metamorphoses in the Informational Era;
 • Aniversare a 20 de ani de la editarea primului Buletin Științific al Universității “George Bacovia” din Bacău; in Memoriam Prof. univ. Dr. Dumitru Rusu, 1915-1998; acordarea Premiul “Dumitu Rusu” al Revistei “Economy Transdisciplinarity Cognition”  doamnei Conf. univ. Dr. Leontina Păvăloaia;
 • 13 septembrie – decernarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa al Universității “George Bacovia” din Bacău actriței Maia Morgernstern, în semn de apreciere pentru contribuția deosebită la promovarea teatrului românesc, pentru activitatea didactică de descoperire și “șlefuire” de noi talente, cât și pentru activitatea socială din comunitatea în care își desfășoară cu onoare activitatea; 
 • 13-14 septembrie – Conferința ştiințifico-practică internațională “Dezvoltarea inovativă, colaborativă, inclusivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective” , organizată de Universitatea Comercial – Cooperatistă din Moldova în parteneriat cu Universitatea “George Bacovia” din Bacău, Chișinău, Republica Moldova;
 • 17-19 – octombrie – Universitatea “George Bacovia” din Bacău în parteneriat cu  Centrul de Cultură George Apostu din Bacău găzduiește deschiderea lucrărilor Simpozionului  Național de Estetică, Ediția a XXIII-a, Timp și ficțiune;
 • 22-23 noiembrie – deschiderea lucrărilor Conferinței “Devianță și Criminalitate. Evoluție, tendințe și perspective – DECRET” – Ediția 4;
 • 22 noiembrie – decernarea Titlului de Doctor Honoris Causa  al Universității “George Bacovia” din Bacău domnului Prof. univ. Dr. Corneliu Bîrsan, Membru corespondent al Academiei Române, “Doctor Honoris Causa” la Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne.

2017

 • Implementarea proiectului POCU/89/3/7/107751 “START–UP DIASPORA – Valoare adăugată prin inovare la procesul formării avantajele competitive ale României”, Universitatea “George Bacovia” din Bacău având calitatea de lider de parteneriat cu Centrul de afaceri solidare SRL, CIT – Irecson Centrul de Informare Tehnologică SRL și ARJE FORMATION SRL – partener transnațional;
 • 16 mai – Sesiune de Comunicări Științifice Studențești – Bacovia își așteaptă tinerii acasă. Proiecții ale viitorului în cercetarea științifică studențească;
 • Acordarea celui de-al cinci-lea titlu de Doctor Honoris Causa al Universităţii “George Bacovia” din Bacău Prof. univ. Dr. Mircea Cărtărescu;
 • 31 iulie – Universitatea “George Bacovia” din Bacău obţine acreditarea specializării Drept;
 • octombrie – organizarea de cursuri postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă acreditate în cadrul programului Managementul instituțiilor de educație;
 • 13 octombrie – Conferinţa Elogiu istoriei, susţinută de Academicianul Ioan-Aurel Pop, Rectorul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, eminent istoric şi cercetător român, specializat în istoria formării naţiunilor, istorie medievală, paleografie latină şi studii transilvane;
 • 10 noiembrie – Gala Premiilor la Universitatea George Bacovia. În semn de mulțumire, recunoștință și respect s-au oferit diplome aniversare pentru toți cei care s-au implicat în crearea acestui proiect universitar, în susținerea și dezvoltarea sa. Primii premianți, prin plachete și diplome aniversare, au fost fondatorii acestei universități – Prof. univ. Dr. Dumitru Bontaș, Prof. univ. Dr. Dumitru Marius Paraschivescu și Prof. univ. Dr. Toader Gherasim, cei care, in anul 1992, au pus bazele înființării acestei instituții de învățământ superior din Bacău, prima universitate particulară din acea vreme. Au urmat profesorii care s-au retras din activitate, dar care au rămas alături de universitate: Prof. univ. Dr. Viorica Paraschivescu, Prof. univ. Dr. Willi Păvăloaia, Prof. univ. Dr. Constantin Cojocaru, Prof. univ. Dr. Ioan Belei, Prof. univ. Dr. Ștefan Munteanu, Prof. univ. Dr. Tatiana Puiu (fost rector și acum profesor asociat), Conf. univ. Dr. Ioan Ciochină Barbu. Au mai fost oferite diplome de onoare și aniversare pentru toți colaboratorii.
 • 12 noiembrie – se conferă Medalia „Dimitrie Cantemir” Profesorului universitar doctor Dumitru Marius Paraschivescu din partea Academiei de Științe a Moldovei „pentru contribuția științifică și academică de excelență „;
 • 12 noiembrie – acordarea de Diplome aniversare cu ocazia sărbătoririi a 25 de ani de la înfiinţarea Universităţii “George Bacovia” din Bacău delegaţiei de academicieni veniți din Republica Moldova, respectiv Academician Aurelian Gulea – membru al Academiei de Științe Moldova, dar și membru de onoare al comunității academice băcăuane, Doctor Honoris Causa al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, dar și al universităților din Bucureşti şi Bacău, Acad. Ioan Toderaș și Acad. Valeriu Rudic – membri titulari ai Academiei de Științe Moldova, alături de Dr. ing. Valeriu Bogdan, care au primit și câte un exemplar din cartea aniversară a Universității „George Bacovia”, dar și ultimele două numere ale revistei editate de această instituție;
 • 09-10 noiembrie 2017 – Conferința națională cu participare internațională „Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective – DECRET”, Ediția 3/2017,  eveniment ce a marcat și împlinirea efectivă a 25 de ani de la înființarea Universității „George Bacovia” din Bacău.

2016

 • martie – alegerea în funcția de Rector a Prof. univ. Dr. Neculai Lupu;
 • aprilie – Acordarea  celui de al patru-lea  titlului de Doctor Honoris Causa al Universității   “George Bacovia” din Bacău, Prof. univ. Dr. Adrian Cotîrleț, Managerul Spitalului de Urgență din Moinești;
 • Primirea titlului de Doctor Honoris Causa  al Universității Cooperatist Comerciale din Chișinău Prof. univ. Dr. Dumitru Marius Paraschivescu;
 • O parte importantă a publicațiilor prin care se valorifică rezultatele cercetării desfășurate de personalul didactic universitar capătă recunoaștere internațională prin indexarea în bazele de date internaționale. Revistele universității Economy Transdisciplinarity Cognition și Acta Universitatis George Bacovia. Juridica sunt indexate în baze de date internaționale: Index Copernicus, CiteFactor, DOAJ, ICAAP, Cabell’s, ProQuest, EBSCO, SCIPIO, The Journal Database TJDb, CEEOL și pot fi consultate online în peste 15 biblioteci internaționale;
 • octombrie – Universitatea “George Bacovia” din Bacău – partener al Centrului de Cultură George Apostu din Bacău în organizarea Simpozionului Național de Estetică- Controverse cordiale despre frumos;
 • noiembrie 2016 – Conferința națională cu participare internațională ,,Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și perspective – DECRET”, Ediția 2/2016.

2015

 • Acordarea Diplomei “Dumitru Rusu” Prof. univ. Dr. Adrian Cotîrleţ;
 • mai – “Europe 2020. Premises, projects, programs” – Conferința științifică internațională din cadrul Universității “George Bacovia” din Bacău, organizată în cooperare cu Universitatea din Split din Croația și Universitatea Cooperatist–Comercială din Moldova;
 • noiembrie – Conferința națională cu participare internațională “Devianță și criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective – DECRET”.

2014

 • Universitatea “George Bacovia” din Bacău desfășoară Programul Intensiv (IP) Value Driven Management, finanțat din fonduri UE, în cadrul Programului ERASMUS, în parteneriat cu următoarele țări: Belgia, Olanda, Marea Britanie, Ungaria și Spania. Universitatea George Bacovia din Bacău a fost managerul acestui proiect. Lucrările proiectului s-au desfășurat în perioada 5-17 mai 2014 la Universitatea parteneră ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL – Anvers – Belgia;
 • 13-15 iunie are loc Conferința științifică internațională ,,CIET 2014 – Contemporary Issues in Economy & Technology” („Controverse contemporane în domeniul economic şi tehnologic”) Universitatea din Split, Croația, Departamentul Universitar de Studii Profesionale, în parteneriat cu Universitatea “George Bacovia” din Bacău.
 • Universitatea “George Bacovia” din Bacău continuă parteneriatul cu Centrul de Cultură “George Apostu” din Bacău și organizează împreună cu această instituție “Simpozionul Național de Estetică – Bacău 2014”, ediția a XX-a având ca invitat de onoare pe George Banu, profesor de studii teatrale la Sorbonne Nouvelle, Paris, eseist de reputație mondială și membru de onoare al Academiei Române.

2013

 • Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 493/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 447/2013 în structura Universităţii „George Bacovia” din Bacău funcţionează Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative;
 • Instituirea DIPLOMEI „DUMITRU RUSU” acordată de Revista ştiinţifică Economy Transdisciplinarity Cognition;
 • Acordarea titlului de Profesor emerit Prof. univ. Dr. Viorica Paraschivescu.

2012

 • Acreditarea specializărilor Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor şi Finanţe şi Bănci, licenţă, zi;
 • Schimbarea denumirilor şi structurilor facultăților în: Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor și Facultatea de Drept si Administraţie Publică;
 • Acordarea titlului de Profesor emerit Prof. univ. Dr. Dumitru Marius Paraschivescu.

2011

 • Prima promoţie de absolvenţi ai specializării Drept;
 • Acreditarea învăţământului cu frecvenţă redusă la specializările Contabilitatea și Informatică de Gestiune, Management, Marketing;

2010

 • Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, Academicianului Eugen Simion;
 • Acordarea titlului de Profesor emerit Prof. univ. Dr. Dumitru Bontaş;
 • Schimbarea denumirilor şi structurilor facultăților în: Facultatea de Finanţe şi Contabilitate, Facultatea de Management – Marketing, Facultatea de Drept si Administraţie publică.

2008

 • Autorizarea Programelor de studii postuniversitare de formare continuă a persoanelor adulte;
 • Acordarea titlului de Profesor emerit Prof. univ. Dr. Willi Păvăloaia.

2009

 • Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, Academicianului Basarab Nicolescu;
 • Inaugurarea celui de al doilea corp de clădire;
 • Apare Buletinul Ştiinţific al Universităţii sub o nouă denumire Economy, Transdisciplinarity, Cognition;
 • Acordarea Cartei ERASMUS extinsă 2008-2013.

2007

 • Acordarea primului titlu de Doctor Honoris Causa Academicianului Mugur Constantin Isărescu;
 • Reacreditarea instituţională a universităţii;
 • Acreditarea specializării Administraţie Publică – program de licenţă;
 • Acreditarea specializărilor Management financiar contabil, Management Marketing şi Managementul instituţiilor din administraţia publică, ciclul postuniversitar de masterat după planul „Bologna”;
 • Atestarea Centrului de cercetare științifică Economie – Transdisciplinaritate – Cunoaştere (ETC);
 • Primul schimb internaţional de studenţi în cadrul Programului ERASMUS;
 • Autorizarea provizorie a specializării Drept, licenţă.

2006

 • Implementarea Sistemului de Management al Calităţii (SMC);
 • Autorizarea provizorie în ciclul de licenţă a specializării Economia serviciilor, comerţului şi turismului ;
 • Prima promoţie de absolvenţi de masterat la specializarea Gestiunea resurselor în sănătate.

2005

 • Implementarea programelor educaţionale în ciclurile de licenţă acreditate conform planului „Bologna” al Uniunii Europene;
 • Acreditarea specializărilor Management şi Marketing – licenţă;
 • Autorizarea provizorie în ciclul de licenţă a specializărilor Finanţe şi bănci şi Asistenţă socială;
 • Primele promoţii de absolvenţi de masterat la specializările Managementul afacerilor, Marketingul afacerilor şi Gestiunea resurselor în administrația publică.

2004

 • Acreditarea specializării Gestiunea resurselor în sănătate, ciclul postuniversitar de masterat;
 • Prima promoţie de absolvenţi licenţiaţi la specializarea Administrație publică;
 • Prima promoţie de absolvenţi la specializarea Management financiar-contabil masterat.

2003

 • Vizita IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi a delegației Bisericii elene;
 • Primul an de învăţământ acreditat, în ciclul de masterat, specializarea Management financiar contabil;
 • Acreditarea specializărilor de masterat Managementul afacerilor , Marketingul afacerilor şi Gestiunea resurselor în administraţia publică.

2002

 • Acreditarea instituţională prin Legea 237/2002 a Universităţii „George Bacovia” din Bacău;
 • Inaugurarea clădirii. Sfinţirea clădirii;
 • Prima vizita a unui Ministru al Educaţiei – Ecaterina Andronescu;
 • Autorizarea specializării Informatică Economică.

2001

 • Obţinerea acreditării instituţionale prin OUG 133/18.10.2001;
 • Aprobarea noii Carte a Universităţii.

2000

 • Obţinerea acreditării primei specializări – Contabilitate şi Informatică de Gestiune;
 • Obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru a patra specializare – Administraţie publică;
 • Instituirea Bursei ”George Bacovia”.

1999

 • Depunerea Dosarului de acreditare pentru specializarea Contabilitate și informatică de gestiune şi a Dosarului de autoevaluare pentru acreditarea instituţională a Universităţii;
 • Punerea pietrei de temelie pentru noua clădire a Universităţii;
 • Se publică prima carte în Editura Moldavia a Universităţii.

1998

 • Înfiinţarea a două noi facultăţi: Facultatea de Management cu specializarea Managementul Firmei și Facultatea de Economia Afacerilor cu specializarea Marketing;
 • Instituirea Medaliei Membru de Onoare al Comunităţii Academice “George Bacovia”;
 • Acordarea primului titlu de Membru de Onoare al Comunităţii Academice ”George Bacovia” academicianului Eugen Simion – Preşedintele Academiei Române.

1996-1997

 • Obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru specializarea Contabilitate și informatică de gestiune;
 • Prima promoţie de absolvenţi la specializarea Contabilitate și informatică de gestiune;
 • Lansarea primului număr al Buletinului Ştiinţific al UGB;
 • Încheierea primului acord internaţional bilateral de colaborare interuniversitară cu Universitatea Cooperatist Comercială din Chişinău, Republica Moldova.

1994 – 1995

 • Reforma curriculară pentru aplicarea Legii 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ şi recunoaşterea diplomelor şi a Legii învăţământului 84/1995.
 • Crearea în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a specializării Contabilitate şi Informatică de Gestiune ;
 • Elaborarea primei Carte şi a Statutului Universităţii “George Bacovia” din Bacău;
 • Depunerea primului Dosar de autoevaluare la C.N.E.A.A. în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie a specializării Contabilitate și informatică de gestiune.

1992

 • La data de 9 aprilie se înfiinţează în Bacău Fundaţia Academică Social Culturală şi Instructiv Educativă “George Bacovia” în cadrul căreia îşi începe activitatea prima universitate particulară – Universitatea “George Bacovia” din Bacău.