Meniu Închide

Istoricul universității

2020

 • 16 martie 2020 – alegerea în funcția de Rector al Universității George Bacovia din Bacău a domnului conf.univ. dr. Andrei Octavian PARASCHIVESCU

2019

 • martie 2019 – acreditare instituţională – grad de încredere;
 • 17 octombrie – Universitatea George Bacovia din Bacău, în calitate de partener a Centrului de Cultură „George Apostu” din Bacău, organizator al Simpozionului Naţional de Estetică, ediţia a XXIV- a, găzduieşte Conferinţa Naţională de Estetică – „Arta şi Estetica Românească la centenar”;
 • 12-15 noiembrie – se derulează lucrările Conferinței anuale a universității George Bacovia din Bacău – THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON NATIONAL ECONOMIES – 2019 Economy Transdisciplinarity Cognition – 7th Edition, în colaborare cu Universitatea Comercial-Cooperatistă din Moldova;
 • 13 noiembrie
 • implementarea proiectului POCU/449/4/16/127303 „SolidarNET– o rețea de întreprinzători responsabili social”, Universitatea George Bacovia din Bacău având calitatea de lider de parteneriat cu Centrul de afaceri solidare SRL și CIT – Irecson Centrul de Informare Tehnologică SRL
  – acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, al Universității George Bacovia din Bacău, prof. Univ. dr. Oprea CĂLIN, Academia de Studii Economice din Bucureşti;
 • acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, al Universităţii George Bacovia din Bacău , prof. univ. dr. Aurel Mihai ŢÎŢU, de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
 • 12 – 15 noiembrie, Universitatea “George Bacovia” din Bacău a găzduit cea de a cincea ediție a Conferinței naționale cu participare internațională “Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe, Perspective – DECRET”. Integrată în cadrul manifestărilor Științifice ale Universității “George Bacovia”

2018

 • 23 februarie – prelegerea „Evoluții ale educației în societatea bazată pe cunoaștere”, susținută de prof. univ. dr. Sorin Cristea;
 • martie – semnarea contractului de finanțare nerambursabilă cu nr. 120251 cu titlul Botoșaniul spune NU corupției, în cadrul POCA, axa prioritară 2, în cadrul cererii de proiecte nr. POCA/125/2/2/, Universitatea George Bacovia din Bacău având calitatea de partener al Municipiului Botoșani;
 • 21 aprilie – conferința „Tinerii în viziunea companiilor”;
 • 09 mai – sesiunea de Comunicări Științifice Studențești – Science for Students
 • 10-11 mai – Conferința anuală cu participare internațională a Universității George Bacovia din Bacău – ETC 6 International Conference – A Century of the Romanian Capital in Europe and its Metamorphoses in the Informational Era;
 • aniversare a 20 de ani de la editarea primului Buletin Științific al Universității George Bacovia din Bacău; in Memoriam Prof. univ. dr. Dumitru Rusu, 1915-1998; acordarea Premiul „Dumitu Rusu” al Revistei ’’Economy Transdisciplinarity Cognition” doamnei conf. univ. dr. Leontina Păvăloaia;
 • 13 septembrie – decernarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa al Universității George Bacovia din Bacău actriței Maia Morgernstern, titlul fiindu-i acordat în semn de apreciere pentru contribuția deosebită la promovarea teatrului românesc, pentru activitatea didactică de descoperire și „șlefuire” de noi talente, cât și pentru activitatea socială din comunitatea în care își desfășoară cu onoare acivitatea;
 • 13-14 septembrie – Conferința ştiințifico-practică internațională „Dezvoltarea inovativă, colaborativă, inclusivă a cooperativelor:teorie, practică, perspective” , organizată de Universitatea Comercial-Cooperatistă din Moldova în parteneriat cu Universitatea George Bacovia din Bacău, Chișinău, Republica Moldova;
 • 17-19 – octombrie –universitatea George Bacovia din Bacău în parteneriat cu Centrul de Cultură George Apostu din Bacău găzduiește deschiderea lucrărilor Simpozionului Național de Estetică, ediția a XXIII-a Timp și ficțiune;
 • 22 – 23 noiembrie – dechiderea lucărilor Conferinței „Devianță și ciminalitate. Evoluție, tendințe și perspective – DECRET” – ediția 4;
 • 22 noiembrie – decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității George Bacovia din Bacău domnului prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan, Membru corespondent al Academiei Române, „Doctor Honoris Causa” la Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne

2017

 • implementarea proiectului POCU/89/3/7/107751 „START –UP diaspora – valoare adăugată prin inovare la procesul formării avantajele competitive ale României”, universitatea George Bacovia din Bacău având calitatea de lider de parteneriat cu Centrul de afaceri solidare SRL, CIT – Irecson Centrul de Informare Tehnologică SRL și ARJE FORMATION SRL –partener transnațional;
 • 16 mai – Sesiune de Comunicări Științifice Studențești – Bacovia își așteaptă tinerii acasă. Proiecții ale viitorului în cercetarea științifică studențească;
 • Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii George Bacovia din Bacău prof. univ. dr. Mircea Cărtărescu;
 • 31 iulie – Universitatea George Bacovia din Bacău obţine acreditarea specializării Drept;
 • octombrie – organizarea de cursuri postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă acreditate în cadrul programului Managementul instituțiilor de educație;
 • 13 octombrie – Conferinţa Elogiu istoriei, susţinută de academicianul Ioan –Aurel Pop, Rectorul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, eminent istoric şi cercetător român, specializat în istoria formării naţiunilor, istorie medievală, paleografie latină şi studii transilvane;
 • 10 noiembrie – Gala Premiilor la Universitatea George Bacovia. Așadar, în semn de mulțumire, recunoștință și respect s-au oferit, intr-o Gală a premiilor, diplome aniversare pentru toți cei care s-au implicat în crearea acestui proiect universitar, în susținerea și dezvoltarea sa.
 • 12 noiembrie – se conferă Medalia „Dimitrie Cantemir” profesorului universitar doctor Dumitru Marius Parachivescu din partea Academiei de Științe a Moldovei „pentru contribuția științifică și academică de excelență „.
 • 12 noiembrie – acordarea de Diplome aniversare cu ocazia sărbătoririi a 25 de ani de la în- fiinţarea Universităţii George Bacovia din Bacău delegaţiei de academicieni veniți din Republica Moldova, respectiv academician Aurelian Gulea – membru al Academiei de Științe Moldova, dar și membru de onoare al comunității academice băcăuane, Doctor Honoris Causa al Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi, dar și al universităților din Bucureşti şi Bacău, acad. Ioan Toderaș și acad. Valeriu Rudic – membri titulari ai Academiei de Științe Moldova, alături de dr. ing. Valeriu Bogdan, care au primit și cate un exemplar din cartea universară a Universității „George Bacovia”, dar și ultimele două numere ale revistei editate de această instituție ;
 • 09-10 noiembrie 2017- Conferința națională cu participare internațională „Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective – DECRET”, ediția 3/2017, eveniment ce a marcat și împlinirea efectivă a 25 de ani de la înființarea Universității „George Bacovia” din Bacău.

2016

 • martie – alegerea în funcția de Rector a Prof.univ.dr. Neculai Lupu;
 • aprilie – Acordarea celui de al patru-lea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității George Bacovia prof.univ.dr. Adrian Cotârleț, Managerul Spitalului de urgență din Moinești;
 • Primirea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității Cooperatist Comerciale din Chișinău prof.univ.dr. Dumitru Marius Paraschivescu;
 • o parte importantă a publicațiilor prin care se valorifică rezultatele cercetării desfășurate de personalul didactic universitar capătă recunoaștere internațională prin indexarea în bazele de date internaționale. De exemplu, revistele universității Economy Transdisciplinarity Cognition și Acta Universitatis George Bacovia . Juridica sunt indexate în baze de date internaționale: Index Copernicus, CiteFactor, DOAJ, ICAAP, Cabell’s, ProQuest, EBSCO, SCIPIO, The Journal Database TJDb, CEEOL și pot fi consultate online în peste 15 biblioteci internaționale;
 • octombrie – Universitatea George Bacovia din Bacău – partener al Centrului de Cultură George Apostu din Bacău în organizarea Simpozionului Național de Estetică Controverse cordiale despre frumos;
 • noiembrie 2016 – Conferința națională cu participare internațională „Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și perspective – DECRET”, Ediția 2/2016;

2015

 • acordarea Diplomei „Dumitru Rusu” prof. univ. dr. Adrian Cotârleţ;
 • mai – „Europe 2020. Premises, projects” – Conferința științifică anuală a cadrelor didactice din universitatea George Bacovia din Bacău cu participare internațională, organizată în cooperare cu Universitatea din Split, Coația și Universitatea Cooperatist –Comercială din Moldova;
 • noiembrie – Conferința națională cu participare internațională „Devianță și ciminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective – DECRET”;

2014

 • Universitatea George Bacovia din Bacău desfășoară Programul Intensiv (IP) Value Driven Management, finanțat din fonduri UE, în cadrul Programului ERASMUS, în parteneriat cu următoarele țări: Belgia, Olanda, Marea Britanie, Ungaria și Spania. Universitatea George Bacovia din Bacău a fost managerul acestui proiect. Lucrările proiectului s-au desfășurat în perioada 5-17 mai 2014 la universitatea parteneră ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL – Anvers – Belgia;
 • 13-15 iunie are loc Conferința științifică anuală a Universității George Bacovia din Bacău „CIET 2014 – Contemporary Issues in Economy & Technology” („Controverse contemporane în domeniul economic şi tehnologic”) în Croația, orașul Split.
 • Universitatea George Bacovia din Bacău continuă parteneriatul cu Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău și organizează împreună cu această instituție „Simpozionul Național de Estetică – Bacău 2014”, ediția a XX-a având ca invitat de onoare pe George Banu, profesor de studii teatrale la Sorbonne Nouvelle, Paris, eseist de reputație mondială și membru de onoare al Academiei Române;

2013

 • Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 493/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 447/2013 în structura Universităţii „George Bacovia” funcţionează Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative;
 • Instituirea DIPLOMEI „DUMITRU RUSU” acordată de Revista ştiinţifică Economy Transdisciplinarity Cognition;
 • Acordarea titlului de Profesor emerit Prof. univ. dr. Viorica Paraschivescu;

2012

 • Acreditarea specializărilor Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor şi Finanţe şi Bănci, licenţă, zi
 • Schimbarea denumirilor şi structurilor facultatilor în:
  • Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
  • Facultatea de Drept si Administraţie Publică
 • Acordarea titlului de Profesor emerit Prof. univ. dr. Dumitru Marius Paraschivescu;

2011

 • Prima promoţie de absolvenţi licenţiaţi – specializarea Drept;
 • Acreditarea învăţământului cu frecvenţă redusă la specializările CIG, Mg, Mk

2010

 • Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, Academicianului Eugen Simion;
 • Acordarea titlului de Profesor emerit Prof. univ. dr. Dumitru Bontaş;
 • Schimbarea denumirilor şi structurilor facultatilor în:
  • Facultatea de Finanţe şi Contabilitate
  • Facultatea de Management – Marketing
  • Facultatea de Drept si Administraţie publică

2008

 • Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, Academicianului Basarab Nicolescu;
 • Inaugurarea celui de al doilea corp de cladire;
 • Apare Buletinul Ştiinţific al Universităţii sub o nouă denumire Economy, Transdisciplinarity, Cognition;
 • Acordarea Cartei ERASMUS extinsă 2008-2013

2009

 • Autorizarea Programelor de studii postuniversitare de formare continuă a persoanelor adulte;
 • Acordarea titlului de Profesor emerit Prof. univ. dr. Willi Păvăloaia.

2007

 • Acordarea primului titlu de Doctor Honoris Causa Academicianului Mugur Constantin Isărescu;
 • Reacreditarea instituţională a universităţii;
 • Acreditarea specializării Administraţie Publică – program de licenţă;
 • Acreditarea specializărilor Management financiar contabil (MFC), Management Marketing (MM) şi Managementul instituţiilor din administraţia publică (MIAP), ciclul postuniversitar de masterat dupa planul „Bologna”;
 • Atestarea Centrului de cercetare ştiintifică Economie – Transdisciplinaritate – Cunoaştere (ETC);
 • Primul schimb internaţional de studenţi în cadrul Programului ERASMUS;
 • Autorizarea provizorie a specializării Drept, licenţă (D).

2006

 • Implementarea Sistemului de Management al Calităţii (SMC);
 • Autorizarea provizorie în ciclul de licenţă a specializării Economia serviciilor, comerţului şi turismului (ECTS);
 • Prima promoţie de absolvenţi de masterat la specializarea GRS.

2005

 • Implementarea programelor educaţionale în ciclurile de licenţă acreditate conform planului „Bologna” al Uniunii Europene;
 • Acreditarea specializărilor Management şi Marketing – licenţă;
 • Autorizarea provizorie în ciclul de licenţă a specializărilor Finanţe şi bănci (FB) şi Asistenţă socială (AS);
 • Primele promoţii de absolvenţi de masterat la specializarile MA, KA şi GRAP.

2004

 • Acreditarea specializării Gestiunea resurselor în sănătate (GRS) ciclul postuniversitar de masterat;
 • Prima promoţie de absolvenţi licenţiaţi la specializarea AP;
 • Prima promoţie de absolvenţi la specializarea MFC masterat.

2003

 • Vizita IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi a delegatiei Bisericii elene;
 • Primul an de învăţământ acreditat, în ciclul de masterat, specializarea Management financiar contabil (MFC);
 • Acreditarea specializărilor de masterat Managementul afacerilor (MA), Marketingul afacerilor (KA) şi Gestiunea resurselor în administraţia publică (GRAP);

2002

 • Acreditarea instituţională prin Legea 237/2002 a Universităţii „George Bacovia” din Bacău;
 • Inaugurarea clădirii. Sfinţirea clădirii;
 • Prima vizita a unui Ministru al Educaţiei – Ecaterina Andronescu;- Autorizarea specializării Informatică Economică;
 • Primele promoţii de absolvenţi licenciaţi la specializările Management şi Maketing.

2001

 • Obţinerea acreditării instituţionale prin OUG 133/18.10.2001;
 • Aprobarea noii Carte a Universităţii.

2000

 • Obţinerea acreditării primei specializări – Contabilitate şi Informatică de Gestiune;
 • Obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru a patra specializare – Administraţie publică (AP);
 • Instituirea Bursei „George Bacovia”.

1999

 • Depunerea Dosarului de acreditare pentru specializarea CIG şi a Dosarului de autoevaluare pentru acreditarea instituţională a Universităţii;
 • Punerea pietrei de temelie pentru noua clădire a Universităţii;
 • Se publică prima carte în Editura Moldavia a Universităţii.

1998

 • Înfiinţarea a două noi facultăţi:
  • Facultatea de Management cu specializarea Managementul Firmei,
  • Facultatea de Economia Afacerilor cu specializarea Marketing
 • Instituirea Medaliei Membru de Onoare al Comunităţii Academice “George Bacovia”;
 • Acordarea primului titlu de Membru de Onoare al Comunităţii Academice „George Bacovia” academicianului Eugen Simion – Preşedintele Academiei Române.

1996-1997

 • Obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru specializarea CIG;
 • Prima promoţie de absolvenţi la specializarea CIG;
 • Lansarea primului număr al Buletinului Ştiinţific al UGB;
 • Încheierea primului acord internaţional bilateral de colaborare interuniversitară cu Universitatea Cooperatist Comercială din Chişinău, Republica Moldova.

1994 – 1995

 • Reforma curriculară pentru aplicarea Legii 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ şi recunoaşterea diplomelor şi a Legii învăţământului 84/1995.
 • Crearea în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a specializării Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG);
 • Elaborarea primei Carte şi a Statutului Universităţii „George Bacovia”;
 • Depunerea primului Dosar de autoevaluare la C.N.E.A.A. în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie a specializării CIG.

1992

 • La data de 9 aprilie se înfiinţează în Bacău Fundaţia Academică Social Culturală şi Instructiv Educativă “George Bacovia” în cadrul căreia îşi începe activitatea prima universitate particulară – Universitatea George Bacovia din Bacău;