Meniu Închide

Managementul calității

Universitatea George Bacovia din Bacău este în permanență preocupată de asigurarea calității serviciilor oferite, respectând astfel toate standardele impuse de legislația în vigoare.

  • Manualul calității – click aici.
  • Analiza SWOT a activității Comisiei de evaluare și asigurare a calității – click aici.
  • Raport de evaluare internă a calității educației în anul universitar 2019-2020 – click aici.
  • Plan de ameliorare a a calității în anul universitar 2020-2021 – click aici.
  • Politici și strategii de asigurare a calității în anul universitar 2020-2021 – click aici.

Lista Metodologiilor Universității “George Bacovia” din Bacău

Lista Regulamentelor Universității ”George Bacovia” din Bacău

Lista Procedurilor din Manualul calității Universității ”George Bacovia” din Bacău