Meniu Închide

Conferințe științifice

Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, în parteneriat cu Universitatea ”George Bacovia” din Bacău organizează în perioada 18-19 martie 2021, Conferința ştiinţifico-practică internațională „Dezvoltare economică și cercetare”

Programul conferinței poate fi consultat printr-un click aici.

uccm ugb

Obiectivele conferinței:

Fundamentarea strategiilor de dezvoltare a mediului de afaceri la nivel național orientate spre depășirea crizei economice ca rezultat a efectelor pandemiei;

Identificarea modelelor eficiente de evidență, analiză și diagnostic a activității IMM și a entităților cooperatiste pentru asigurarea competitivității acestora și dezvoltării lor sustenabile;

Perfecționarea reglementărilor legislative și normative în vigoare în scopul facilitării dezvoltării economico-sociale a republicii;

Identificarea celor mai eficiente tehnologii, instrumente, tehnici educaționale în contextul promovarea învățării pe tot parcursul vieții.

Detalii despre conferință sunt accesibile pe pagina web: http://conference2021.uccm.md/index.php/ro/

Conferința națională Repere privind victimologia, victimizarea și victimele în România

Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Științe Juridice și Științe Administrative București și Universitatea George Bacovia, Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative Bacău, în calitate de instituții reprezentate în Comitetul de Management al Acţiunii COST CA18121: Cultures of Victimology: understanding processes of victimization across Europe vă invită să participați la conferința națională Repere privind victimologia, victimizarea și victimele în România organizată online în data de 27 noiembrie 2020, începând cu orele 10.00.

https://www.facebook.com/events/826258004881647


În Universitatea George Bacovia din Bacău s-au coagulat și dezvoltat două evenimente științifice anuale de anvergură:

  • ETC – Economy – Transdisciplinarity – Cognition
  • DECRET – Devianță și Criminalitate. Evolutie, Tendințe, Perspective

Ultimele ediții ale acestora s-au remarcat în lumea academică națională și internațională.


Anual se alătură celor două evenimente și sesiunea de comunicări științifice studențești. O arhivă a acestora poate fi consultată mai jos:

  • Programul sesiunii de comunicări științifice studențești – Ediția 2021 – click aici.
  • Programul sesiunii de comunicări științifice studențești – Ediția 2020 – click aici.
  • Programul sesiunii de comunicări științifice studențești – Ediția 2019 – click aici.
  • Programul sesiunii de comunicări științifice studențești – Ediția 2018 – click aici.
  • Programul sesiunii de comunicări științifice studențești – Ediția 2017 – click aici.
  • Programul sesiunii de comunicări științifice studențești – Ediția 2015 – click aici.
Conferinte UGB