CUPRINS

 

 

CONTENTS

Pag.

 

 

 

 

DOCTRINE

DOCTRINES

 

 

 

 

Consideraţii privind „rolul istoric” al cultelor religioase şi al minorităţilor naţionale, în constituirea şi modernizarea statului român, potrivit proiectului de revizuire a Constituţiei României din februarie 2014

Alexandru AMITITELOAIE

Considerations on the „historic role” of the religious cults and of national minorities in the creation and modernization of the Romanian state according to the draft revision of the Romanian Constitution in February 2014

305

 

 

 

Evoluţii privind recunoaşterea şi respectarea drepturilor omului

Developments on the recognition and observance of human rights

317

Ramona-Gabriela PARASCHIV

 

 

 

 

 

DREPT EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONAL

EUROPEAN AND INTERNATIONAL LAW

 

 

 

 

Consideraţii privind răspunderea, potrivit dreptului european,

pentru fapte care aduc atingere mediului

Considerations on liability, according to European Law,

for acts that harm the environment

331

Daniel-Ştefan PARASCHIV

 

 

 

 

 

Importanța cooperării polițienești internaționale

Agata Mihaela POPESCU

 

The importance of International Police Cooperation

345

DREPT PUBLIC

PUBLIC LAW

 

 

 

 

Consideraţii privind principiile cercetării criminalistice a infracţiunilor conform noului Cod de procedură penală

Nelu NIŢĂ

Considerations on the principles of crime forensic research under the new Criminal Procedure Code

361

 

 

 

 

Acordul de mediere în cauzele penale

Gabriel-Cristian CONSTANTINESCU

Nicoleta-Elena BUZATU

Mediation Agreement in Penal Causes

393

 

 

 

Aspecte practice privind noua măsură preventivă a controlului judiciar pe cauţiune

Practical aspects concerning the new preventive measure of judicial control on bail

413

Andreea-Simona UZLĂU

 

 

 

 

Conţinutul constitutiv al infracţiunii de punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat în dreptul penal român

Ion RUSU

Minodora-Ioana BALAN-RUSU

The constitutive content of the offense of putting into

circulation or driving an unregistered vehicle in the romanian criminal law

431

 

 

Elemente definitorii ale legislației românești în materie de avort.

O perspectivă istorică

Defining elements of the Romanian legislation on abortion.

A historical perspective

457

Ancuța-Elena FRANȚ

 

 

 

 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 şi

implicaţiile asupra administraţiei publice locale

Government Emergency Ordinance no. 55/2014 and

its Implications on Local Public Administration  

479

Mihai-Cristian APOSTOLACHE

 

 

 

 

 

DREPT PRIVAT

PRIVATE LAW

 

 

 

 

Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor - corelarea drepturilor soţului supravieţuitor cu regimul matrimonial ales

The successor rights of the surviving spouse - correlation between the rights of the surviving spouse and the chosen matrimonial regime

493

Cristinel-Ioan MURZEA

Ioana NICOLAE

 

 

 

 

Particularităţi ale reprezentării succesorale din perspectiva noului Cod civil

Ioana NICOLAE

Specifics of successor representation from the perspective of the New Civil Code

511

 

 

 

Buna-credință în Vânzarea Internațională

Good Faith in International Sales Law

527

Emanuela IFTIME

 

 

 

 

 

Implicaţiile reglementărilor elveţiene şi româneşti privind servituţile asupra conceptului de dezvoltare comunitară

Effects of Swiss and Romanian provisions regarding servitudes upon community development concept

561

Smărăndiţa-Elena CIUDIN-COLŢA

 

 

 

 

 

Combaterea discriminării de gen în activităţile independente

Combating the Gener Discrimination in the Independent Activities

581

Alexandru CORDOȘ