Informarea corectă – cheia recunoaşterii studiilor 

      Proiect POSDRU derulat de MECTS (2007 - 2013) 

      La 17 aprilie 2010, în Sala Senatului Universităţii „Gh. Asachi”  din Iaşi a avut loc o prezentare generală a proiectului POSDRU/2/1.2/S/6 „Informarea corectă – cheia recunoaşterii studiilor” (prof univ Corneliu Munteanu şi Oana Salomia, responsabil metodologic). Prezentarea a debutat cu sublinierea necesităţii elaborării unei metodologii unitare de recunoaştere a studiilor, metodologie la care sunt invitate să contribuie toate universităţile. Evident, doar cele 84 de universităţi acreditate sunt avute în vedere, cele autorizate neavând drept de eliberare a documentelor de finalizare a studiilor.

      La adresa http://www.cnred.edu.ro/  se găsesc informaţii referitoare la modalităţile concrete de recunoaştere a studiilor între ţări ale UE sau din afara UE.  CNRED – Consiliul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor – va avea în teritoriu, CRID – uri, adică Centre de Resurse de Informare şi Documentare înfiinţate în fiecare universitate acreditată.  Conducerea universităţii va decide înfiinţarea şi componenţa CRID şi va transmite la CNRED numele persoanei de legătură între CRID şi CNRED (de regulă o persoană care are acces la pagina web a universităţii şi care poate posta rapid pe această pagină comunicatele CNRED. Fiecare universitate acreditată va posta la loc vizibil pe pagina sa web link ul către CNRED, astfel încât studenţii şi cei toţi cei interesaţi să poată accesa rapid informaţia din acest site. Toate universităţile trebuie să aibă in link către pagina CRID şi o legătură adiacentă către Solicitant.  Fiecare CRID va genera o bază de date cu informaţii despre studenţii comunitari şi străini care doresc să-şi continue studiile în universitate, precum şi cu studenţii care susţin în universitate măsurile compensatorii stabilite în procedura de recunoaştere a diplomei. CRID au ca beneficiari cetăţeni ai statelor UE, dar şi sin state terţe, precum şi cetăţenii români care au studiat în afara ţării şi vor să-şi continue studiile în ţară sau să exercite profesia în România.

      UGB (ca de altfel fiecare universitate acreditată) va transmite către CNRED dacă dispune sau nu de o metodologie de recunoaştere şi echivalare a diplomelor (cum ar fi recunoaşterea creditelor la studenţii ERASMUS etc.).  Aceste echivalări cad în sarcina Departamentului de Relaţii externe a universităţii. Metodologiile de recunoaştere vor fi elaborate şi aprobate de Senat. Aceste recunoaşteri sunt obligatorii mai ales acum când universităţile au dreptul de a deschide extensii ale lor în afara ţării.

      Proiectul se va derula până în anul 2011. 

      Participant la sesiunea de instruire de la Iaşi, 

      Liviu Drugus