CUPRINS

 

 

CONTENTS

 

Pag.

 

 

 

 

DOCTRINE

DOCTRINES

 

 

 

 

Contribuția lui Petre Țuţea la filozofia dreptului

Petre Ţuţea and his contribution to the philosophy of law

7

Valentin-Stelian BĂDESCU

 

 

 

 

 

Creditele externe - factor de control politic şi dominaţie asupra altor state

External credits - a political control factor and domination over other states

35

Alexandru AMITITELOAIE

 

 

 

 

 

DREPT EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONAL

EUROPEAN AND INTERNATIONAL LAW

 

 

 

 

Schimbul transfrontalier de informații īntre statele membre ale Uniunii Europene īn scopul prevenirii și combaterii īncălcării normelor de circulație care afectează siguranța rutieră.

Unele opinii critice

Cross-border exchange of information between the member states of the European Union aimed at preventing and combating violations of traffic rules affecting road safety. Some critical opinions

59

Ion RUSU

 

 

 

 

 

Participarea īn procedurile penale a victimelor criminalității īn Uniunea Europeană. Opinii critice și propuneri de lege ferenda

Participation in criminal proceedings of crime victims in the European Union. Critical opinions and proposals de lege ferenda

75

Bogdan Gheorghe BĪRZU

 

 

 

 

 

Furnizarea de informații și acordarea sprijinului victimelor criminalității īn Uniunea Europeană. Unele opinii critice

Providing information and support to victims of crime in the European Union. Some critical opinions

91

Minodora-Ioana RUSU

 

 

 

 

 

DREPT PUBLIC

PUBLIC LAW

 

 

 

 

Aspecte din practica statală romānească privind raporturile Președintelui cu Parlamentul

Aspects of the Romanian State practice regarding the President’s relations with the Parliament

115

Crina Mihaela VERGA

 

 

 

 

Considerații privind răspunderea juridică pentru daune ecologice

Considerations on liability for environmental damage

141

Gheorghe DURAC

 

 

 

 

Pericolul creşterii traficului şi consumului ilicit de stupefiante

Risk of growing trafficking and illicit consumption of drugs

161

Daniel-Ştefan PARASCHIV

 

 

 

 

 

Minorul - victimă a traficului de persoane

The child - victim of trafficking in human beings

177

Roxana SIMUS

 

 

 

 

 

Educația - misiune, valori și principii de viaţă, cu rol important īn prevenirea devianței și delincvenței juvenile

Education - mission, values and principles for life, with an important role in preventing juvenile deviance and delinquency

193

Nelu NIŢĂ

Mihaela GRĂDINARU

 

 

 

 

 

Explicații referitoare la competența procurorului īn faza de urmărire penală

Explanations relating to the competence of the public prosecutor at the stage of criminal prosecution

221

Adrian LUPAȘCU

 

 

 

 

 

Unele aspecte privind contestația la executare potrivit Noului Cod de procedurǎ penalǎ

Certain aspects concerning the appeals against enforcement according to the New Criminal Procedure Code

249

Mihai OLARIU

 

 

 

 

 

Administraţia publică īntre normele legale şi regulile etice

Public administration between the legal issue and ethics

263

Delia MAGHERESCU

 

 

 

 

 

DREPT PRIVAT

PRIVATE LAW

 

 

 

 

Excepţii de la principiul forţei obligatorii a efectelor contractului īn raporturile dintre părţile contractante prin prisma noului Cod civil

Exceptions to the principle of the binding power of contract effects on the relationships between the contracting parties under the New Civil Code

277

Ionel BOSTAN

Adrian STOICA