CUPRINS

 

 

CONTENTS

Pag.

 

 

 

 

DOCTRINE

DOCTRINES

 

 

 

 

Delincvența juvenilă - abordări teoretice

Juvenile delinquency - theoretical approaches

307

Cristinel Ioan MURZEA

 

 

 

Justiția statală și justiția privată.

Studiu comparativ

State justice and private justice.

Comparative study

319

Ion ȚUȚUIANU

 

 

Ilie DORIN

 

 

 

 

 

Umanizarea dreptului mediului

Humanization of environmental law

357

Valentin-Stelian BĂDESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

DREPT EUROPEAN ȘI INTERNAȚIONAL

EUROPEAN AND INTERNATIONAL LAW

 

 

 

 

Noi tendințe imigraționiste în Europa

New immigration tendencies in Europe

397

Delia MAGHERESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

DREPT PUBLIC

PUBLIC LAW

 

 

 

 

Raportarea instituției delegării legislative în sisteme constitutionale

Reporting of legislative delegation institution in constitutional systems

413

Răzvan VIORESCU

 

 

 

 

Existența împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcției de Președinte

Circumstances that justify the interim in the exercise of the President

429

Gabriela NEMȚOI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecte generale privind infracțiunile contra siguranței circulației pe drumurile publice în dreptul penal romȃn.

Unele opinii critice

General aspects regarding offences against road traffic safety in the Romanian criminal law.

Some critical views

443

Ion RUSU

 

 

 

 

 

Conținutul constitutiv al infracțiunii de nerespectare a atribuțiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparațiilor în dreptul penal romȃn.

Opinii critice și propuneri de lege ferenda

The constitutive content of the ofence in the case of non-respect of duties regarding the technical verification or repairs as directed by the Romanian criminal law.

Critical views and law ferenda proposals

467

Minodora-Ioana RUSU

 

 

 

 

 

Aspecte jurisprudențiale relevante din practica Curții Constituționale a României în materia administrației publice locale

Relevant jurisprudential aspects from the practice of the Constitutional Court of Romania on local public administration

487

Mihai Cristian APOSTOLACHE

 

 

 

 

 

DREPT PRIVAT

PRIVATE LAW

 

 

 

 

Condițiile relative cerute pentru încheierea valabilă a unui contract, potrivit Noului Cod Civil

The relative conditions for the valid conclusion of a contract, under the New Civil Code

511

Adrian STOICA

 

Ionel BOSTAN

 

 

 

 

 

Răspunderea comitenților pentru prepuși în reglementarea Noului Cod Civil

The principals’ liability for their agents in regulating the New Civil Code

531

Ioan CIOCHINĂ-BARBU

 

 

 

 

 

Principiul disponibilității

în accepțiunea Noului Cod de Procedură Civilă

The principle of Availability

in the sense of the New Code of Civil Procedure

573

Ovidiu NEICUȚESCU

 

 

 

 

 

Noțiunea și trăsăturile societății cu răspundere limitată

The notion and the traits of the company with limited liability

581

Laurențiu NOVAC-DIACONU