CUPRINS  

CONTENTS

Pag.

 

 

 

DOCTRINE 

DOCTRINES

 

 

 

 

Robert Alexy şi critica Filosofiei  Pozitiviste a Dreptului

Ştefan MUNTEANU

Robert Alexy and the critique of  Law Positivist Philosophy

7

 

 

 

DREPT EUROPEAN ŞI  INTERNAŢIONAL

EUROPEAN AND  INTERNATIONAL LAW

 

 

 

 

Sancțiuni Internaționale. Studiu  de Caz

Cristian JURA

Denis BURUIAN

International Sanctions. Case  study

29

 

 

 

Protecţia refugiaţilor potrivit  reglementărilor internaţionale

Ramona-Gabriela PARASCHIV

Protection of Refugees according  to international regulations

63

 

 

 

Reglementări internaţionale  privind circulaţia transfrontalieră  a deşeurilor toxice

Daniel- Ştefan PARASCHIV

International regulations on the  trans-boundary movement of  hazardous waste

77

 

 

 

Cooperarea internaţională și  asistenţa juridică în materie  penală. Ordinul de confiscare

Ioan ARON

International cooperation and  legal assistance in criminal  matters. The confiscation order

91

 

 

 

DREPT PUBLIC 

PUBLIC LAW

 

 

 

 

Instituţia judecătorului de  drepturi şi libertăţi

Nicoleta MOROZAN

The institution of the judge of  rights and freedoms

101

 

 

 

Considerații critice ale unor  dispoziții referitoare la măsurile preventive

Marius Ciprian BOGEA

Critics of some provisions  concerning preventive measures

127

 

 

 

Conţinutul constitutiv al  infracţiunii de falsificare sau  modificare. Ştergerea sau  modificarea marcajelor de pe  armele letale. Legea penală mai favorabilă

Ion RUSU

The constitutive contents of the crime of forgery or alteration.  Deletion or modification of the markings on lethal weapons. The more favorable Criminal Law

141

 

 

 

Conţinutul constitutiv al  infracţiunii de împiedicare sau  îngreunare a circulaţiei pe  drumurile publice în dreptul  romȃn Minodora-Ioana RUSU

The constitutive contents of the  offense of hindering or obstructing  traffic on public roads according  to the Romanian Law

151

 

 

 

DREPT PRIVAT 

PRIVATE LAW

 

 

 

 

Unele consideraţii privind stagiul  ca modalitate de acces pe piaţa  muncii a absolvenţilor instituţiilor  de învăţământ superior

Tatiana PUIU 

Ioan CIOCHINĂ-BARBU

Some considerations on internship  as a means of access to the labor  market of the graduates of higher  education institutions

163

 

 

 

Considerații referitoare la unele

incidente în desfășurarea

procesului civil

Gheorghe DURAC

Andreea Luminița CĂRPUȘOR

 

Considerations on particular

incidents during Civil Law Cases

 

209

Gestiunea de afaceri în noul Cod  civil

Ionel BOSTAN

Adrian STOICA

The Management of Business in  the New Civil Code

227

 

 

 

Contractul de depozit în Codul  Civil Român, DCFR și legislațiile  europene Anemari OPRIȚOIU

Deposit contracts in Romanian  Civil Code, DCFR and European  legislations

241

 

 

 

Unele aspecte privind cesiunea  Contractului de leasing

Diana DEACONU-DASCĂLU

Aspects regarding the Assignment  of Lease Contracts

259

 

 

 

Analiza prevederilor Noului  Cod Civil privind îmbogăţirea  fără justă cauză  

Adrian STOICA   

Ionel BOSTAN

Analysis of the New Civil Code  provisions on the unjust  enrichment

273

 

 

 

Ordinul de protecţie - mijloc  eficient de combatere a  violenţei în familie

Maricica VĂLEANU

Adrian LUPAȘCU

Protection order - effective  means to combat family  violence

283