CUPRINS

 

CONTENTS

Pag.

 

 

 

 

 

 

DOCTRINE

DOCTRINES

 

 

 

 

Mandatul reprezentativ - esenţa democraţiei constituţionale

The representative mandate - the essence of constitutional democracy

5

Alexandru AMITITELOAIE

 

 

 

 

 

Este posibilă o relansare a aplicării principiilor generale ale dreptului şi ale echităţii în ordinea juridică a Uniunii Europene ?

Is possible revival of application general principles of law and equity in the legal order of the European Union ?

31

Valentin-Stelian BĂDESCU

 

 

 

 

 

DREPT EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONAL

EUROPEAN AND INTERNATIONAL LAW

 

 

 

 

Competenţele Parlamentului European

European Parliament’s Competences

61

Mihaela Codrina LEVAI

 

 

Ana Maria MIHĂLCESCU

 

 

 

 

 

România şi perspectivele aderării la spaţiul Schengen

Romania and the prospects of accession to the Schengen area

81

Nelu NIŢĂ

 

 

Adrian LUPAȘCU

 

 

 

 

 

DREPT PUBLIC

PUBLIC LAW

 

 

 

 

Fazele procesului penal român, în conformitate cu prevederile Noului Cod de procedurǎ penalǎ

Phases of the romanian criminal proceedings, as per the provisions of the New Code of Criminal Procedure

123

Mihai OLARIU

 

 

 

 

Aplicarea legii penale romȃne în timp. Implicaţii în activitatea de asistenţă judiciară internaţională în materie penală

The enforcement of the Romanian Criminal Law in time. Implications in the activity of international judicial assistance in criminal matters

145

Minodora-Ioana BALAN-RUSU

 

 

 

 

 

Noile reglementări privind reținerea și arestarea preventivă

The new regulations concerning detention and preventive arrest

169

Marius Ciprian BOGEA

 

 

 

 

 

Punerea în executare a pedepsei amenzii potrivit prevederilor Noului Cod de procedură penală

 

The enforcement of the fine punishment according to the stipulations of the New Code of Criminal Procedure

195

Anca Lelia LORINCZ

 

 

Alexandru Florin MĂGUREANU

 

 

 

 

Medierea în cauzele penale

Mediation in criminal matters

217

Petronela STOGRIN

 

 

 

 

 

Particularităţi ale medierii în cazurile de violenţă domestică

Features of mediation in cases of domestic violence

239

Ramona-Gabriela PARASCHIV

 

 

 

 

 

DREPT PRIVAT

PRIVATE LAW

 

 

 

 

Acţiunea civilă - mijloc de restabilire a dreptului subiectiv încălcat

Civil action - means of restoring the violated subjective rights

255

Maricica VǍLEANU

 

 

 

 

 

Scurte considerații despre obligațiile civile, insolvență și insolvabilitate

Short considerations about legal obligations, insolvency and insolvability

283

Bogdan Gabriel RADU