CUPRINS

 

 

CONTENTS

Pag.

 

 

 

 

 

 

DOCTRINE

DOCTRINES

 

 

 

 

Contribuţia lui Mihai Eminescu la filosofia dreptului

Ştefan MUNTEANU

Mihai Eminescuís contribution to the philosophy of law

263

Articol RO

Articol EN

 

 

 

 

Drept şi libertate. Inconsecvenţe legislative.

Importanţa diferenţierii Óntre drept şi libertate

Law and liberty. Legislative inconsistencies.

The importance of differentiating between law and freedom

285

Valerică DABU

 

 

Ana-Maria GUŞANU

 

 

Articol RO

Articol EN

 

 

 

 

Dreptul persoanei private de libertate Ón Uniunea Europeană de a comunica cu autorităţile consulare, Ón lumina noilor reglementări

The right of the European Union person who is deprived of liberty to communicate with the consular authorities, under the new regulations

311

Alexandru BOROI

 

 

Articol RO

Articol EN

 

 

 

 

DREPT EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONAL

EUROPEAN AND INTERNATIONAL LAW

 

 

 

 

Cele mai importante provocări ale Rom‚niei pentru dezvoltarea durabilă a spaţiului de libertate, securitate şi justiţie Ón Uniunea Europeană

The most important challenges of Romania for the sustainable development of the freedom, security and justice space in the European Union

325

Nelu NIŢĂ

 

 

Marius Ciprian BOGEA

 

 

Articol RO

Articol EN

 

 

 

 

Provocări ale ţărilor din Vestul Europei Ón faţa criminalităţii contemporane

Delia MAGHERESCU

Challenges of the Western European countries facing contemporary criminality

359

Articol RO

Articol EN

 

 

 

 

DREPT PUBLIC

PUBLIC LAW

 

 

 

 

Funcţiile conştientizării juridice a copiilor și tinerilor

Elena PEVTSOVA

The functions of legal awareness of children and young people

385

Articol RO

Articol EN

 

 

 

 

 

Pedepsele aplicate Ón antichitate pentru faptele cu caracter penal

Elena PARASCHIV

Sentences imposed in antiquity for acts of criminal nature

403

Articol RO

Articol EN

 

 

 

 

Conţinutul constitutiv al infracţiunii de distrugere sau semnalizare falsă Ón noul Cod penal

The constitutive content of destruction or false signaling offense in the New Criminal Code

419

Ion RUSU

 

Articol RO

Articol EN

 

 

 

 

Creşterea pericolului pornografiei infantile pe internet

Danger increasing of child pornography on the internet

445

Gavril PARASCHIV

 

Articol RO

Articol EN

 

 

 

 

Conţinutul constitutiv al infracţiunii de uz de armă Ón noul Cod penal

The constitutive content of weapon use offense in the New Criminal Code

461

Minodora-Ioana BALAN-RUSU

 

 

Articol RO

Articol EN

 

 

 

 

Ce este şi ce nu este violenţa?

What is and what is not violence?

479

Florin-Mihai CĂPRIOARĂ

Alina-Cornelia CĂPRIOARĂ

 

Articol RO

Articol EN

 

 

 

 

DREPT PRIVAT

PRIVATE LAW

 

 

 

 

Rolul şi valenţele actuale ale principiilor şi funcţiilor răspunderii civile

The role and the current valences

of civil liability principles and functions

497

Mirela Paula COSTACHE

 

Articol RO

Articol EN

 

 

 

 

Mediere versus instanţa de judecată

Petronela STOGRIN

Mediation versus Court

519

Articol RO

Articol EN