ISSUE 2/2012

 

 

 

 

 

 

DOCTRINE

DOCTRINES

 

 

 

 

Perspective constituţionale, filosofice şi istorice privind dezbaterea pedepsei capitale în Australia şi Statele Unite ale Americii

Articol RO

Constitutional, philosophical and historical perspectives of the capital punishment debate in Australia and the United States

Articol EN

5

Gabriël A. MOENS and A. Keith THOMPSON

 

 

 

 

DREPT PUBLIC

PUBLIC LAW

 

 

 

 

Premisele dezvoltării sustenabile, armonioase şi echilibrate a statului de drept din România

Articol RO

The premises of sustainable development, harmonious and balanced rule of law in Romania

Articol EN

36

Nelu NIŢĂ

 

 

 

 

Izvoarele dreptului pentru judecătorul naţional. Câteva remarci privind România

Articol RO

The sources of law applied by the national judge.

Remarks regarding Romania

Articol EN

59

Genoveva VRABIE

 

 

 

 

Criminalitatea economico-financiară în domeniul jocurilor de noroc. Studiu de caz - Loteria Naţională

Articol RO

Economic-financial crime in the field of gambling. Case study – National Lottery

Articol EN

73

Marius PANTEA and Sorin CONSTANTINESCU

 

 

 

 

Profesionalismul funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare

Articol RO

The professionalism of civil servants with special status from the prison administration system

Articol EN

96

Adrian LUPAŞCU

 

 

 

 

DREPT PRIVAT

PRIVATE LAW

 

 

 

 

Contractele reale în dreptul roman

Articol RO

Real contracts in roman Law

Articol EN

106

Cristinel MURZEA

 

 

 

 

Pactul de opţiune şi promisiunea de a contracta în noul Cod civil

Articol RO

The option agreement and the promise to contract according the new Code of civil Law

Articol EN

118

Florin CIUTACU and Artin SARCHIZIAN

 

 

 

 

Stingerea obligaţiilor în dreptul roman

Articol RO

Extinguishing obligations in the roman Law

Articol EN

127

Adrian Constantin MANEA

 

 

 

 

Trust-ul o formă diferită de organizare a afacerilor

Articol RO

Trust a different business organization

Articol EN

138

Anemari OPRIŢOIU

 

 

 

 

Plata cambiei la scadenţă

 

Articol RO

The payment of the promissory note at the date of payment

Articol EN

159

Laurenţiu NOVAC-DIACONU

 

 

 

 

Influenţa procedurii somaţiei de plată asupra relaţiilor economice ale profesioniştilor

Articol RO

Ordinance for payment influence on the professionals economical relations

Articol EN

191

Grigore RUNCANU

 

 

 

 

DREPT EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONAL

EUROPEAN AND INTERNATIONAL LAW

 

 

 

 

Eşecurile ONU şi remediile financiare

Articol RO

Failures of the UNO and financial remedies

Articol EN

208

David ANNOUSSAMY

 

 

 

 

Puterea autocrată a Uniunii Europene şi sursele ei

 

Articol RO

The autocratic power of the European Union and its sources

Articol EN

217

Alexandru AMITITELOAIE

 

 

 

 

Instrumentele juridice folosite de instituţiile de ordine şi siguranţă publică în protecţia drepturilor omului

Articol RO

Legal instruments used by the public order and safety institutions in protecting human rights

Articol EN

242

Gheorghe POPESCU and Marius PANTEA