CUPRINS

 

 

 

CONTENTS

Pag.

DREPT PUBLIC

PUBLIC LAW

 

 

 

 

Tendințe recente în dreptul internațional privind îndatoririle statelor și persoanelor fizice de a urmări, investiga și preveni infracțiunile internaționale

Recent Trends in International Law on the Duties of States and Individuals to Prosecute, Investigate, and Prevent International Crimes

5

Hitomi TAKEMURA

 

 

 

 

 

Corupția judiciară actuală, o critică a modernității juridice din perspectiva întrebării „ce se pierde, atunci când ceva se câștigă?”

Current judicial corruption, a critique of legal modernity from the perspective of the question „what is lost when something is won?”

39

Valentin-Stelian BĂDESCU

 

 

Ruxandra Ioana BĂDESCU

 

 

 

 

 

Rolul și influența mentalității în adoptarea atitudinilor și comportamentelor coruptibile vs. incoruptibile în România

The role and influence of mentality in adopting corruptible vs. incorruptible attitudes and behaviors in Romania

99

Nelu NIȚĂ

 

 

 

 

 

Abuzul săvârşit de lucrătorii de poliţie pe parcursul realizării cercetării penale - Studii de caz şi consideraţii generale

Abuse committed by the police workers during pre-trial investigations - case studies and general considerations

131

Dragoş Constantin FLOREA

 

 

 

 

 

Calea ferată dintre China şi UE - provocări pentru Poliţia Transporturi

Railway between China and EU - challenges for Transport Police

151

George ŢICAL

 

 

Lucian GRĂJDEANU

 

 

 

 

 

Izolarea și nivelul bio-psiho-social de funcționare al deținutului pe parcursul executării pedepsei privative de libertate

Isolation and bio-psycho-social level of functioning of the inmate during the execution of the custodial sentence

183

Maria-Miana DINA

 

 

 

 

 

Privarea de libertate - condiție optimă pentru apariția fenomenului de radicalizare

Deprivation of liberty - optimal condition for the appearance of the phenomenon of radicalization

197

Andreea Cătălina FORȚU

 

 

Terapia prin teatru în penitenciar. Analiza impactului asupra membrilor societății

Theater therapy in the penitentiary. Impact analysis on the members of the comunity

209

Magdalena BUTURĂ

 

 

 

DREPT PRIVAT

 

PRIVATE LAW

 

 

 

 

Măsurile asigurătorii - modalitate de conservare a drepturilor care se valorifică prin intermediul acțiunii civile

Preventive measures ordered by the court - a way to preserve the rights capitalized upon through civil actions

233

Gheorghe DURAC

 

 

 

 

 

Considerații privind natura juridică a raporturilor de muncă rezultate din exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

Considerations concerning the legal nature of the work reports resulting from the exercise of occasional activities of day laborers

251

Ioan CIOCHINĂ-BARBU

 

 

 

 

 

Constituirea dreptului de uzufruct

The establishment of the usufruct right

287

Ciprian Raul ROMIȚAN

 

 

 

 

Utilizarea latinismelor și arhaismelor în engleza juridică

The use of Latinisms and Archaisms in Legal English

301

Cătălin DRĂCȘINEANU