CUPRINS

 

 

 

CONTENTS

Pag.

DOCTRINE

DOCTRINES

 

 

 

 

Unele considerații privind dreptul penal românesc în perioada regimului comunist. Tranziţia postcomunistă şi reconstrucţia justiției române.

Poziţii actuale privind identitatea naţională şi procesul integrării europene

PARTEA II

Some considerations regarding the Romanian criminal law during the period of the communist regime. Post-communist transition and reconstruction justice.

Current positions on national identity and the process of European integration

PART II

287

Valentin-Stelian BĂDESCU

Liviu DONE

 

 

 

DREPT PUBLIC

PUBLIC LAW

 

 

 

 

Efectele și consecințele corupției în România contemporană

Effects and consequences of corruption in contemporary Romania

349

Nelu NIȚĂ

 

 

 

 

 

Dreptul la azil și protecția refugiaților contra securității naționale Jurisprudența CEDO privind cazurile din România

Asylum and Refugee Protection versus National Security ECHR jurisprudence concerning Romanian cases

375

Ioana Alina SZABÓ

 

 

Tania Elena NĂVODARIU

 

 

 

Principii directoare privind organizarea și desfășurarea activității de cercetare la fața locului

Guiding principles on organizing and carrying out the crime scene investigation

415

Delia MAGHERESCU

 

 

 

 

 

Prevenirea criminalității - repere criminologice și filozofice

Crime Prevention - criminological and philosophical milestones

435

Tiberiu Viorel POPESCU

 

 

 

 

 

Necesitatea unei abordări unitare în combaterea națională a fenomenului terorist. Orientări și obstacole

The need for a unitary approach in the national combat of the terrorist phenomena. Trends and obstacles

447

Marius-Adrian ARVA

 

 

 

Scurte considerații teoretice și practice privind infracțiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 din Legea nr. 241/2005

Short Theoretical and Practical Considerations regarding the Tax Evasion Offense provided by art. 9 of Law no. 241/2005

471

Mihai GURAN

 

 

 

 

 

Justiția procedurală în mediul penitenciar și reducerea riscului de recidivă

Procedural justice in prison environment and decreasing the risk of reoffending

493

Alexandru PETRE

 

 

 

 

 

Fenomenul BULLYING și implicațiile lui asupra vieții indivizilor

The Current of BULLYING and Its Implications Towards Individuals

517

Robert ȘERBĂNESCU

 

 

 

 

 

Dreptul la educație în sistemul social global

The right to education in the global social system

529

Elena Roxana VIȘAN

 

 

 

DREPT PRIVAT

 

PRIVATE LAW

 

 

 

 

Aspecte legislative privind reglementarea muncii în biroul virtual (telemunca-teleworking)

Legislative aspects concerning the regulation of work in the virtual office (teleworking)

545

Ioan CIOCHINĂ-BARBU

 

 

 

 

 

Rezoluțiunea contractului de întreținere din perspectiva noului Cod Civil

Resolution of the maintenance contract from the perspective of the new Romanian Civil Code

573

Ion NECȘULESCU

 

 

 

RECENZII

 

REVIEWS

 

 

 

 

Criminalistică” - un material didactic venit în sprijinul studenților

Criminalistica” - a teaching course for the students' support

583

Nelu NIȚĂ