CUPRINS

 

 

 

CONTENTS

Pag.

DOCTRINE

DOCTRINES

 

 

 

 

Unele considerații privind dreptul penal românesc în perioada regimului comunist. Tranziţia postcomunistă şi reconstrucţia justiției române.

Poziţii actuale privind identitatea naţională şi procesul integrării europene

PARTEA I

Some considerations regarding the Romanian criminal law during the period of the communist regime. Post-communist transition and reconstruction justice.

Current positions on national identity and the process of European integration

PART I

5

Valentin-Stelian BĂDESCU

 

 

 

DREPT PUBLIC

PUBLIC LAW

 

 

 

 

Efectele condamnării României la CEDO în cauza I. C. contra României cu privire la drepturile victimelor - persoane cu dizabilități - în procesul penal român

The Effects of Romania’s Conviction by the ECHR in the Case I. C. v. Romania on the Rights of Victims - Persons with Disabilities - in the Romanian Criminal Process

73

Ioana Alina SZABÓ

 

 

 

 

 

Studiu comparativ privind influența educației moral-creștine în prevenirea comportamentelor deviante la elevii de liceu

Comparative study on the influence of moral-christian education in preventing deviant behavior among high school students

89

Florina ONAGA

 

 

Cristina BĂLĂU

Alexandru NEAGOE

 

 

 

Efectele economice şi sociale ale consumului de droguri în România în context european

The Economic and Social Effects of Drug Use in Romania in the European Context

115

Mariana BĂLAN

 

 

 

 

 

Analiza criminologică a actului suicidar precedat de crima conjugală sau filicid

Criminological analysis of the suicidal act preceded by conjugal murder or filicide

135

Gabriel TĂNĂSESCU

 

 

 

 

 

Mecanisme de coping, conștientizare și iertare la persoanele private de libertate

Mechanisms of coping, awareness and forgiveness of persons deprived of their liberty

153

Maria Miana GREBENAR

Andreea Cătălina CANĂ

 

 

 

DREPT PRIVAT

 

PRIVATE LAW

 

 

 

 

Supravegherea la locul de muncă: fratele cel mare te urmăreşte?

Workplace surveillance: big brother is watching you?

175

Corneliu BIRSAN

Laura-Cristiana SPĂTARU-NEGURĂ

 

 

 

 

 

Contractele judiciare, expresie a disponibilității procesuale în materie civilă

Juridical Contracts, an Expression of Trial Disposition in a Civil Context

215

Gheorghe DURAC

Naiana-Mihaela CĂRPUȘOR

 

 

 

 

 

Proprietatea comună pe cote-părți forțată asupra părților comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente în reglementarea legii nr. 196/2018

Common property on forced quota-shares on common parts of multi-storey buildings or apartments in the regulation of the Law no. 196/2018

237

Ioan CIOCHINĂ-BARBU