Issue no 2 - Vol 7 / 2018

 

 

CUPRINS

 

 

 

CONTENTS

Pag.

DOCTRINE

DOCTRINES

 

 

 

 

Despre creşterea şi descreşterea Uniunii Europene precum Falansterul de la Scăieni - un experiment social şi utopic al Occidentului european - sau cum dreptul unional poate creeze deficitul de democraţie al organizaţiei

PARTEA a II-a

About the Growth and Decline of the European Union, such as Falanster at Scăieni - a social and utopian experiment of the European West - or how union law can create the democratic deficit of the organization

PART TWO

269

Valentin-Stelian BĂDESCU

 

 

 

DREPT PUBLIC

PUBLIC LAW

 

 

 

 

Migrația arabă și terorismul, amenințări grave asupra libertății de mișcare și a dreptului la fericire īn Europa

Arab migration and terrorism, serious threats to freedom of movement and the right to happiness in Europe

309

Nelu NIȚĂ

 

 

Anca FILIPESCU

 

 

 

 

 

Deciziile justiţiei staliniste din anii ’50 produc efecte prin OUG nr. 31/2002, amendată de Legea nr. 217/2015

The decisions of the Stalinist justice of the 50’s produce effects by E.O. no. 31/2002, amended by law 217/2015

331

Alexandru AMITITELOAIE

 

 

 

 

 

Conducerea unui vehicul fără permis de conducere īn legea romānă. Caracterizarea infracțiunii și examinare comparativă prin prisma noilor modificări preconizate. Opinii critice și propuneri de lege ferenda

Driving a Vehicle without a Driving License in Romanian Law. The Characterization of the Offense and Comparative Examination in light of the New Envisaged Changes. Critical Opinions and de Lege Ferenda Proposals

349

Ion RUSU

 

 

 

 

 

 

 

Punerea īn circulaţie sau conducerea unui vehicul neīnmatriculat. Modificări preconizate. Unele opinii critice și propuneri de Lege Ferenda

Putting into Circulation or Driving an Unregistered Vehicle. Recommended Changes. Some Critical Opinions and de Lege Ferenda Proposals

369

Bogdan BĪRZU

 

 

 

 

 

Conducerea unei vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Modificări propuse

Driving a Vehicle under the Influence of Alcohol or

other Substances. Proposed Amendments

385

Ioana RUSU

 

 

 

 

 

Metodica cercetării traficului de fiinţe umane cu metoda de recrutare „Loverboy”

Research method of human traffic with the „Loverboy” recruitment method

411

Cornel MOTOTOLEA

 

 

 

 

 

Săvārșirea de către minori a infracțiunii de pornografie infantilă prin Sisteme Informatice

The crime of child pornography committed by minors using Computer Systems

429

Alina Ioana SZABÓ

 

 

 

 

 

Scurte considerații privind necesitatea introducerii conceptului „avertizorului de integritate” īn domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor

Short considerations regarding the need of introduction of the „whistleblower” concept in money laundering prevention and fighting

445

Adrian-Petre SAVA-GĂINĂ

 

 

DREPT PRIVAT

 

PRIVATE LAW

 

 

 

 

Tendințe ale reconsiderării conceptului de reglementare a contractului de donație īn legislația Republicii Moldova

Trends for reconsidering the concept of readjustment of the donation agreement in the Republic of Moldova legislation

461

Grigore ARDELEAN

 

 

Ștefan BELECCIU

 

 

 

 

 

Clasificarea girurilor ȋn legislaţia cambială internaţională, ȋn Romānia şi Republica Moldova

The classification of the endorsements in the international promissory note legislation, in Romania and in Moldova

487

Laurenţiu NOVAC-DIACONU

 

 

 

 

 

 

 

 

RECENZII

 

 

 

 

 

RECENZIE asupra lucrării: „Studii nonconformiste de Drept constituțional”, autor: Conf. univ. dr. Alexandru Amititeloaie

REVIEW on the paper:

"Nonconformist Studies of Constitutional Law", author: Associate professor Alexandru Amititeloaie, Ph.D

507

Ioan CIOCHINĂ-BARBU

 

 

 

 

 

LAUDATIO

 

 

 

 

 

Īn onoarea Domnului  Prof. univ. dr.  CORNELIU BĪRSAN

Profesor Emerit al Facultății de Drept a Universității din București,

Membru corespondent al Academiei Romāne

In honor of Professor CORNELIU BĪRSAN Ph.D

Professor Emeritus of the Faculty of Law of the University of Bucharest, Correspondent Member of the Romanian Academy

527