Issue no 1 - Vol 7 / 2018

 

 

CUPRINS

 

 

 

CONTENTS

Pag.

DOCTRINE

DOCTRINES

 

 

 

 

Despre creşterea şi descreşterea Uniunii Europene precum Falansterul de la Scăieni - un experiment social şi utopic al Occidentului european - sau cum dreptul unional poate să creeze deficitul de democraţie al organizaţiei

PARTEA I

About the Growth and Decline of the European Union, such as Falanster at Scăieni - a social and utopian experiment of the European West - or how union law can create the democratic deficit of the organization

PART I

5

Valentin-Stelian BĂDESCU

 

 

 

DREPT PUBLIC

PUBLIC LAW

 

 

 

 

Răzbunarea pentru ajutorul dat justiției īn Codul penal romān

Revenge for the Assistance Given to Justice in the Romanian Criminal Code

59

Ion RUSU

 

 

 

 

Efectele armelor biologice asupra corpului uman

Biological weapons effects on human body

79

Nicoleta-Elena HEGHEȘ

Mădălina-Maria DIAC

 

 

Cristina-Gabriela ȘCHIOPU

 

 

 

 

Influențarea declarațiilor īn dreptul penal romān - conținutul constitutiv

Influencing the Statements in the Romanian Criminal Law - the constitutive content

111

Bogdan BĪRZU

 

 

 

 

 

Sustragerea sau distrugerea de probe sau īnscrisuri īn legea romānă

Removal or Destruction of Evidence or Documents in the Romanian Law

131

Ioana RUSU

 

 

 

 

 

Transporturi moderne

Modern transport

157

Florin DOBRE

 

 

 

 

 

 

DREPT PRIVAT

 

PRIVATE LAW

 

 

Plāngere contravențională - practica neunitară a instanțelor judecătorești īn aplicarea dispozițiilor referitoare la marja de eroare a cinemometrelor

 

Contraventional complaint - the non-unitary practice of the courts in applying the provisions regarding the error rate of the cinemometers

 

173

Elena Tania NĂVODARIU

 

 

 

 

 

Accesul liber la justiție - garanția ocrotirii drepturilor civile subiective

Free Access to Justice - the Guarantee for Subjective Civil Rights

187

Gheorghe DURAC

 

 

 

 

 

Scurtă istorie a reglementărilor juridice privind piața de capital īn Romānia

A brief history of the legal regulations on the capital market in Romania

207

Ioan CIOCHINĂ-BARBU

Nelu NIŢĂ

 

 

 

 

 

Scadența cambială și falsul reprezentant īn Republica Moldova și Romānia

The tenour of promisory note and the apparent representative in Moldova and Romania

243

Laurenţiu NOVAC-DIACONU

Leonid CHIRTOACĂ