CUPRINS

 

 

 

CONTENTS

Pag.

DOCTRINE

DOCTRINES

 

 

 

 

Rolul eticii, deontologiei și transparenței decizionale în prevenirea și combaterea multiplelor forme de devianță și delincvență

The role of ethics, deontology and decision-making transparency in preventing and combating multiple forms of deviance and delinquency

273

Valentin-Stelian BĂDESCU

 

 

 

Despre natura juridică a „dreptului la fericire

Ioan CIOCHINĂ-BARBU

About the legal nature of „the right to happiness”

315

 

 

 

DREPT EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONAL

EUROPEAN AND INTERNATIONAL LAW

 

 

 

 

Dificultăți privind aplicarea politicii regionale în România

Difficulties in Applying Regional Policies in Romania

353

Crina Mihaela VERGA

 

 

 

 

 

Participaţia penală în dreptul comparat

Criminal Participation in Comparative Law

389

Monica POCORA

 

 

 

 

 

DREPT PUBLIC

PUBLIC LAW

 

 

 

 

Considerații privind justiția restaurativă pentru minori din România

Considerations regarding the juvenile restorative justice in Romania

403

Nelu NIŢĂ

 

 

 

 

Protecția persoanelor cu dizabilități în dreptul penal și procesual penal român

The protection of persons with disabilities according to Romanian Criminal Code and Criminal Procedure Code

429

Alina Ioana SZABÓ

 

 

 

 

 

Îmbinarea metodelor și tehnicilor moderne de investigare a cauzelor penale

Combining the modern methods and techniques of investigation in the penal trial

451

Delia MAGHERESCU

 

 

 

 

 

Latura subiectivă a infracţiunii de poluare a apei art. 229 Cod penal al Republicii Moldova

The subjective aspect of water pollution offence art. 229 of the Criminal Code of the Republic of Moldova

467

Ștefan BELECCIU

 

 

Marcel BOȘCANEANU

 

 

 

 

 

Transporturi speciale

Special transport

499

Florin DOBRE

 

 

 

 

 

Aspecte referitoare la administrarea probelor

în cazul infracţiunilor informatice

Aspects related to the administration of evidence in the case of cybercrimes

513

Adrian Cristian MOISE

 

 

 

 

 

DREPT PRIVAT

PRIVATE LAW

 

 

 

 

Procedura punerii sub interdicție judecătorească și necesitatea adaptării normelor legale aplicabile în contextul realității sociale actuale

Judgmentary procedures and the need for adaptating the applicable legal rules within the context of the present day social reality

529

Elena Tania NĂVODARIU

 

 

 

 

 

Reguli de bună purtare în activitatea de voluntariat: O abordare teoretică

Good behaviour rules for the volunteering: A theoretical approach

541

Daniel M. ASSAD

 

 

 

 

 

RECENZIE CARTE

BOOK REVIEW

 

 

 

 

Tactica Criminalistică” un valoros demers editorial și un important instrument pentru înfăptuirea cu bună-credință a justiției

„Forensic Tactics” a valuable editorial and an important tool for implementation in good faith of justice

553

Nicoleta Elena BUZATU