CUPRINS

 

 

CONTENTS

Pag.

 

 

 

 

CUVÂNT DE ANIVERSARE

WORD OF ANNIVERSARY

 

 

 

 

25 de ani de la înființarea Universității „George Bacovia”

25 years of the establishment of "George Bacovia" University

295

 

 

 

Al x-lea număr „Acta universitatis George Bacovia. Juridica”

Tenth the number„Acta universitatis George Bacovia. Juridica”

 

COLECTIVUL DE REDACȚIE

THE EDITORIAL BOARD

 

 

 

 

DOCTRINE

DOCTRINES

 

 

 

 

Requiem-ul cetățeniei naționale în contextul dreptului constituțional al Uniunii Europene?!

Requiem national citizenship in the context of the European Union's constitutional right?!

301

Valentin-Stelian BĂDESCU

 

 

 

 

 

Raporturile dintre Președinte și Parlament în republici semiprezidențiale

The Relations between the President and Parliament in Semi-presidential Republics

343

Crina Mihaela VERGA

 

 

 

 

 

DREPT EUROPEAN ȘI INTERNAȚIONAL

EUROPEAN AND INTERNATIONAL LAW

 

 

 

 

Cooperarea judiciară

Judiciar cooperation

385

Florin DOBRE

 

 

 

 

 

DREPT PUBLIC

PUBLIC LAW

 

 

 

 

Excluderea probelor - sancțiune unică sau subsumată nulității

Exclusion of evidence - sole sanction or nullity subsumed

411

Liliana NOVAC

 

 

 

 

Legitima apărare - caracterul injust al atacului

Self-Defense - the unjust character of the attack

426

Diana-Elena RĂDUCAN-MOREGA

 

 

 

 

Creșterea rolului răspunderii penale pe fondul intensificării fenomenului criminalității de mediu

Increasing role of criminal liability amid intensified environmental crime phenomenon

449

Angelica COBZARU

 

 

 

 

 

Aspecte legislative, teoretice și de practică judiciară referitoare la acordul de recunoaștere a vinovăției

Legislative, theoretical and legal practice aspects relating to the plea bargaining agreement

467

Marius Ciprian BOGEA

 

 

 

 

 

Unele considerații privind realizarea supravegherii tehnice în cadrul procesului penal

Considerations on the use of technical surveillance in criminal proceedings

491

Stancu ȘERB

 

 

Petre UNGUREANU

 

 

 

 

 

Relația dintre traficul de influență, lobby și advocacy

Relationship between influence trafficking, lobbying and advocacy

507

Sorin-Gabriel AILENEI

 

 

 

 

 

Evoluția terorismului

The evolution of terrorism

519

Roxana SIMUS

 

 

 

 

 

Reglementarea terorismului prin acte de drept intern și internațional

Regulation of terrorism by national and international law acts

537

Marian ALEXANDRU

 

 

 

 

 

Interferențe ale legislației penale și procesual penale în unele cazuri de suspendare a contractului individual de muncă

Interference of criminal legislation and criminal procedure law in some cases of suspension of the individual employment contract

555

Ioan CIOCHINĂ-BARBU

 

 

 

 

 

Modificările și completările aduse Codului Fiscal: efecte posibile ale diminuării cotei de TVA la anumite categorii de prestări

Changes and additions to the Tax Code: possible effects of reducing the Value Added Tax (VAT) rate to certain categories of benefits

581

Ionel BOSTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

DREPT PRIVAT

PRIVATE LAW

 

 

 

 

Noul Cod civil. Acțiunile directe

New Civil Code. Cases of direct actions

591

Gabriel TITA-NICOLESCU

 

 

 

 

 

RECENZIE CARTE

BOOK REVIEW

 

 

 

 

Un demers editorial privind practica judiciară românească în domeniul fondurilor europene

An editorial approach regarding the Romanian legal practice in the field of European funds

605

 

Nelu NIȚĂ