Drumul tau in viata incepe aici
Become a member of Universitatea George Bacovia Bacau, right now!
Meniu principal
Avizier electronic
Departamente
Absolventii si Piata Muncii

Decan - Lect. univ. dr. Violeta URBAN
Secretar - Ec. Elena Novac


În cadrul acestei facultăți sunt derulate programe de studii universitare de licență și de masterat.

Studiile de licenţă se derulează pe parcursul a şase / opt semestre (Sistemul Bologna), obţinerea Diplomei de licenţă este condiţionată de acumularea de 180 / 240 de credite (ECTS). Diploma de licență este însoțită de un supliment de diplomă care permite absolvenților integrarea pe piața muncii sau continuarea studiilor (postuniversitare, doctorale etc.) într-o altă universitate din spațiul european.

Succesul oricărei organizaţii, îndeosebi condiţiile unei economii libere, concurenţiale, depinde în foarte mare măsură de calitatea resurselor sale umane. De aceea ne străduim să formăm, prin specializările facultăţii noastre, viitori specialişti care să corespundă cerinţelor şi exigenţelor economiei de piaţă, profesionişti cu un profil larg, capabili să rezolve problemele socio-economice din ce în ce mai complexe.

Întreaga activitate din facultate este centrată pe nevoile multiple de formare ale studentului care este consiliat pe parcursul anilor de studiu.
Standardele de calitate implementate de facultate fac din aceasta o entitate distinctă a universităţii, seriozitatea şi profunzimea abordărilor în relaţiile studenţi-profesori constituind o garanţie a reuşitei în carieră pentru absolvenţi.

Studenţii facultăţii noastre sunt pregătiţi de un valoros corp didactic, care îşi desfăşoară activitatea realizând cursuri interactive, lucrări practice, seminarii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, conducerea de lucrări de licenţă şi disertaţie, îndrumarea practicii de specialitate etc. Componenţa corpului didactic evidenţiată îmbinarea experienţei profesorilor, cu mulţi ani de experienţă în învăţământ şi alte domenii ale economiei, cu ambiţia, entuziasmul şi spiritul novator al cadrelor tinere.

Specializări acreditate

- Economia comerţului, turismului şi serviciilor - domeniul de licență Administrarea afacerilor, forma de învățământ cu frecvență 75 de locuri;

- Management - domeniul de licență Management, forma de învățământ cu frecvență 75 de locuri;

- Drept - domeniul de licență Drept, forma de învățământ cu frecvență 75 de locuri;

Specializări autorizate

- Administratie publica - domeniul de licență Stiinte administrative, forma de învățământ cu frecvență 75 de locuri;


Studii universitare de masterat
Studiile de master se derulează pe parcursul a patru semestre și se adresează celor care vor aprofundeze și se specializeze în domenii ce țin de economie/afaceri (și vor acceadă la posturi în companii din toate categoriile), cât și celor care au absolvit specializări din alte domenii (tehnice, științele naturii, medicină etc.) și vor descifreze mecanismele funcționării companiilor și piețelor.

Specializări:
- Management financiar contabil
- Diagnostic financiar și auditul firmei
- Management-marketing
- Managementul instituţiilor din administraţia publică
- Managementul afacerilor
- Marketing în afaceri

Program postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua :
- Managementul institutiilor de educatie (2 semestre)


Colectivul de cadre didactice:
Toader GHERASIM, Tatiana PUIU, Marius Dumitru PARASCHIVESCU, Dumitru BONTAȘ, Neculai LUPU, Andreia Simona MELNIC, Ramona FLOREA, Andrei Octavian PARASCHIVESCU, Daniel GHERASIM, Radu FLOREA, Adrian GHERASIM, Gabriela FOTACHE, Daniela Gabriela BORDEIANU, Radu Cristian BUCȘĂ, Florin RADU, Nicoleta BOTEZ, Ovidiu BONTAȘ, Violeta URBAN, Ioan CIOCHINĂ-BARBU, Alexandru AMITITELOAIE, Mihai CĂPRIOARĂ, Nelu NIŢĂ, Ciprian-Marius BOGEA, Laurentiu NOVAC-DIACONU, Adrian LUPAŞCU

ADMITERE 2018 | Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii | Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative |


Activitatea de cercetare
Login
Nume utilizator:

Parola:

_MB_SYSTEM_REMEMBERMENu stiu nume utilizator...
Ti-ai pierdut parola?

Inregistreaza-te acum!
Communitarian Programmes Office
Anunturi si comunicate
UNI4-4
EUR-AS
Galerie foto
Cautare