Drumul tau in viata incepe aici
Become a member of Universitatea George Bacovia Bacau, right now!
Meniu principal
Avizier electronic
Departamente
Absolventii si Piata Muncii

Acte necesare - admitere 2018CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS–LICENŢĂ - descarcă pdfPentru înscrierea la concursul de admitere pentru programele de studii de licenţă, candidaţii vor completa o cerere de înscriere, însoţită de:

- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta sau adeverinţa de promovare a bacalaureatului (pentru absolvenţii promoţiei din anul în care are loc înscrierea la concurs), însoţită de foaia matricolă – în original;
- diploma de bacalaureat - copie;
- diploma de licenţă – copie (dacă sunt absolvenţi ai unei alte instituţii de învăţământ superior)
- certificatul de naştere - copie;
- certificate de căsătorie sau de schimbare a numelui (dacă este cazul) - copie;
- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie;
- carte de identitate - copie;
- trei fotografii tip buletin de identitate;
- dovada achitării taxei de înscriere (200 lei) ;
- un dosar plic.
La înscriere se vor prezenta şi actele în original în vederea certificării de conformitate a acestora de către comisia de admitere.

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS–MASTER / CURS POSTUNIVERSITAR - descarcă pdf
Pentru înscrierea la concursul de admitere pentru programele de studii de MASTER, candidaţii vor completa o cerere de înscriere, însoţită de:

- diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta sau adeverinţa de promovare a examenului de licenţă (pentru absolvenţii promoţiei din anul în care are loc înscrierea la concurs), însoţită de foaia matricolă – în original;
- diploma de licenţă – copie;
- diploma de bacalaureat - copie;
- certificatul de naştere - copie;
- certificate de căsătorie sau de schimbare a numelui (dacă este cazul) - copie;
- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie;
- carte de identitate - copie;
- trei fotografii tip buletin de identitate;
- dovada achitării taxei de înscriere (200 lei) ;
- un dosar plic.
La înscriere se vor prezenta şi actele în original în vederea certificării de conformitate a acestora de către comisia de admitere.Activitatea de cercetare
Login
Nume utilizator:

Parola:

_MB_SYSTEM_REMEMBERMENu stiu nume utilizator...
Ti-ai pierdut parola?

Inregistreaza-te acum!
Communitarian Programmes Office
Anunturi si comunicate
UNI4-4
EUR-AS
Galerie foto
Cautare