Drumul tau in viata incepe aici
Become a member of Universitatea George Bacovia Bacau, right now!
Meniu principal
Avizier electronic
Departamente
Absolventii si Piata Muncii

Carta Universităţii George Bacovia din Bacau

Codul de etica si deontologie universitara.pdf

Organigrama Universităţii „George Bacovia” din Bacău - 2014/2015Contractul colectiv de munca


Manualul calităţii

Proceduri operationale Manualul calităţiiREGULAMENTE


Regulamentul intern

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului Didactic şi de Cercetare

Regulament privind activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „George Bacovia” din Bacău în anul universitar 2018-2019

Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului Universităţii „George Bacovia” din Bacău

Regulament privind organizarea şi funcţionarea Programului de studii universitare CICLUL I - licenţă la Universitatea „George Bacovia" din Bacău

Regulament privind organizarea şi funcţionarea Programului de studii universitare CICLUL II - master la Universitatea „George Bacovia" din Bacău

REGULAMENT privind initierea, organizarea si desfasurarea programului de studii postuniversitare ManagementuI Institutiilor de Educate (MIE) - 2017


Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii

Regulamentul comisiei pentru evaluarea activităţii personalului didactic

Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de etică universitară a Universităţii „George Bacovia” din Bacău

Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de audit intern academic

Regulamentul comisiei pentru monitorizarea şi controlul activităţii conducerii executive şi a Consiliului de administraţie

Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere şi orientare în carieră

Regulamentul de acordare a burselor studenţilor Universităţii „George Bacovia” din Bacău

Regulament privind practica studenţilor pentru ciclul de licenţă şi masterat

Regulament privind recunoşterea perioadelor de studii efectuate în străinătate

Regulamentul de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurare a calităţii

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă şi disertaţie la Universitatea „George Bacovia” din Bacău - 2018METODOLOGII


Metodologie privind organizarea admiterii în ciclurile universitare de licenţă şi de master oferite de Universitatea „George Bacovia” din Bacău pentru anul universitar 2018-2019

Metodologie privind organizarea admiterii la Programul postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua pentru anul universitar 2018-2019

Metodologie privind examinarea şi notarea pe parcurs a studenţilor Universităţii „George Bacovia” din Bacău

Metodologia privind evaluarea performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic, al Universităţii „George Bacovia" din Bacău


Metodologia de conferire a titlurilor şi ocupare a posturilor didactice vacante în Universitatea „George Bacovia" din Bacău (februarie 2018)


Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere academică din Universitatea „George Bacovia" din Bacău (2016-2019)


DOCUMENTE DE INTERES PUBLICRAPORT PRIVIND STAREA UNIVERSITĂŢII ÎN ANUL 2017

RAPORT PRIVIND STAREA UNIVERSITĂŢII ÎN ANUL 2016

RAPORT PRIVIND STAREA UNIVERSITĂŢII ÎN ANUL 2015
\
RAPORT PRIVIND STAREA UNIVERSITĂŢII ÎN ANUL 2014

RAPORT PRIVIND STAREA UNIVERSITĂŢII ÎN ANUL 2013
*********************************************Raport privind aprecierea mediului de învăţare de către studenţi
*********************************************


Raport privind evaluarea personalului didactic şi a satisfacţiei studenţilor pe semestrul I al anului universitar 2016-2017

Raport privind evaluarea personalului didactic şi a satisfacţiei studenţilor pe semestrul I al anului universitar 2014-2015


*********************************************


Raport de evaluare internă a calităţii educaţiei în anul universitar 2015-2016

Raport de evaluare internă a calităţii educaţiei în anul universitar 2014-2015

Raport de evaluare internă a calităţii educaţiei în anul universitar 2013-2014


*********************************************


LEGISLAŢIE NAŢIONALĂOrdin nr. 3179 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie

Ordin nr. 3165 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2015-2016

Ordin nr. 3666 privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentuluiActivitatea de cercetare
Login
Nume utilizator:

Parola:

_MB_SYSTEM_REMEMBERMENu stiu nume utilizator...
Ti-ai pierdut parola?

Inregistreaza-te acum!
Communitarian Programmes Office
Anunturi si comunicate
UNI4-4
EUR-AS
Galerie foto
Cautare